פרופסור

מבחנים במכינה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למכינות, החוג למכינה קדם אקדמית

מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 3 יחידות - קמינסקי, קריבל תשנ”ט 1999 ב
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 4 יח”ל - תשסב
מכינה קדם אקדמית - מבחן גמר במתמטיקה - תשסב
מכינה קדם אקדמית - תנך 3 יחל - צווק וסרלאוף עמרמי תשסב 2002 ב
מכינה קדם אקדמית - ספרות עברית וכללית - עליזה פלסר תשסב א
מכינה קדם אקדמית - ספרות עברית וכללית - עליזה פלסר תשסב א
מכינה קדם אקדמית - תנך 3 יחל - י צוויק א וסרלאוף תשסב 2002 ב
מכינה קדם אקדמית - אזרחות 1 יחל - גב" נחמה ורדיגר תשנ”ט 1999 א’
מכינה קדם אקדמית - ספרות עברית וכללית - פסלר עליזה תשסא א
מכינה קדם אקדמית - תנך 3 יחל - צוויק א ווסרלאוף י עמרמי תשסא 2001 א
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 5 יח”ל - תשסב 2002 קיץ
מכינה קדם אקדמית - תנך 3 יחל - צוויק וסראלוף עמרמי תשסב 2002 ב
מכינה קדם אקדמית - אזרחות 1 יחל - נחמה ורדיגר אברהם דסקל תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - כתיבה מדעית - תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - כתיבה מדעית - תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - היסטוריה יחידות ב ג ד - אברהם דסקל תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - היסטוריה יחידות ב ג ד - אברהם דסקל תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - ידע העם והמדינה - אברהם דסקל תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - היסטוריה יחידות ב ג ד - אברהם דסקל תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 3 יחידות - תשסא א
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 5 יח”ל - תשסא 2001 א
מכינה קדם אקדמית - תולדות עם ישראל 1 יח לימוד - אלי לוי תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - גיאוגרפיה - תשסב א
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 3 יחידות - תשסב
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 4 יח”ל - משה מודיאני תשסב
מכינה קדם אקדמית - אנגלית 4 יח”ל - -- תשנ”ט 1999 א’
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 4 יח”ל - תשסב
מכינה קדם אקדמית - מתכונת בגיאוגרפיה -5 יחידות לימוד - תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - מתכונת בגיאוגרפיה -5 יחידות לימוד - תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - תולדות עם ישראל ביהס כללים - אלי לוי תשסב א
מכינה קדם אקדמית - אנגלית 4 יח”ל - -- תשנ”ט 1999
מכינה קדם אקדמית - היסטוריה - בתי ספר דתיים. - אלי לוי תשנ”ט 1999 א’
מכינה קדם אקדמית - גיאוגרפיה - -- תשנ”ט 1999 א’
מכינה קדם אקדמית - סוגיות נבחרות בחברה הישראלית - יצחק קראווני תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - סוגיות נבחרות בחברה הישראלית - דר י מועלם תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 4 יח”ל - משה מודיאני תשסב א
מכינה קדם אקדמית - כתיבה מדעית - בת ציון ימיני, אסתר יפרח, נטע קדרון, מרגלית הורבט תשסב 2 א
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 4 יח”ל - מרגריטה קרסיק תשסב א
מכינה קדם אקדמית - היסטוריה יח”ל 1 - מר א. דסקל תשנ”ט 1999 ב’
מכינה קדם אקדמית - היסטוריה יחידה ה - מר א. דסקל תשנ”ט 1999 א’
מכינה קדם אקדמית - היסטוריה יחידה ה - מר א. דסקל תשנ”ט 1999 ב’
מכינה קדם אקדמית - היסטוריה יחידות ב ג ד - מר א. דסקל תשנ”ט 1999 א’
מכינה קדם אקדמית - אזרחות 1 יחל - ירדיגר נחמה דסקל אברהם תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - ספרות עברית וכללית - גב" פסלר עליזה תשנ”ט 1999 א’
מכינה קדם אקדמית - תולדות עם ישראל ביהס כללים - אלי לוי תשנ”ט 1999 א’
מכינה קדם אקדמית - כתיבה מדעית - גב" א. בישקו, ב. ימיני, א. יפרח, נ. קדרון, מ. הוברט. תשנ”ט 1999 א’
מכינה קדם אקדמית - ספרות עברית וכללית - עליזה פלסר תשסב א
מכינה קדם אקדמית - מתכונת בגיאוגרפיה -5 יחידות לימוד - -- תשנ”ט 1999
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה - מבחן מעבר - תשסב 2
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה - מבחן מעבר - תשסב
מכינה קדם אקדמית - סוגיות נבחרות בחברה הישראלית - יצחק קרוואני תשסב ב
מכינה קדם אקדמית - ידע העם והמדינה - דסקל תשנ”ט
מכינה קדם אקדמית - כתיבה מדעית - ב.צ.ימיני א.יפרח מ.הוברט תשס”א
מכינה קדם אקדמית - ידע העם והמדינה - מר אברהם דקסל תשס”א
מכינה קדם אקדמית - ידע העם והמדינה - דסקל תשנ”ט
מכינה קדם אקדמית - אזרחות 1 יחל - נ.ורדיגר תשס”א
מכינה קדם אקדמית - תולדות עם ישראל 1 יח לימוד - גברת נח אילנה תשס”א גברת נח אי
מכינה קדם אקדמית - תולדות עם ישראל 1 יח לימוד - ד"ר נפתלי טוקר תש”ס 2000 ב’
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 3 יחידות - תשנ”ט 1999
מכינה קדם אקדמית - מתמטיקה 5 יח”ל - תשנ”ט 1999
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.