פרופסור

מבחנים בהיסטוריה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי הרוח, החוג להיסטוריה כללית

היסטוריה כללית - התהוות אירופה הקתולית - פרופ’ אלברט תשנ”ט 1999 א’
היסטוריה כללית - אירופה 1600-1945 - ה נסימי תשסב ב
היסטוריה כללית - ליברליזם באנגליה - ה’ נסימי תש”ס 2000 ב’
היסטוריה כללית - אנגליה הויקטוריאנית - דר שולמית אליאש תשסב ב
היסטוריה כללית - תולדות יוון א - ד"ר דוויק תשנ”ט 1999 א’
היסטוריה כללית - התהוות אירופה הקתולית - סטוצ’ינסקי תשנ”ט 1999 א’
היסטוריה כללית - סוציאליזם וקומוניזם במצרים במאה ה-20 - ד"ר רמי גינת תש”ס 2000
היסטוריה כללית - תולדות רומי א - תשסב ב
היסטוריה כללית - תולדות יוון א - ד"ר דוויק תשנ”ס 2050 א’
היסטוריה כללית - תולדות הרעיון המדיני - פרופ משה גת תשסב 2002 ב
היסטוריה כללית - חברה וכלכלה במגרב בעת החדשה - פרופ מיכאל מ לסקר תשסב
היסטוריה כללית - סוריה במאה ה-20 - תשסב
היסטוריה כללית - תנועות איסלאמיות - תשסב
היסטוריה כללית - ליברליזם באנגליה - ה’ נסימי תש”ס 2000 ב’
היסטוריה כללית - תולדות ארה”ב - פרופ בת עמי צוקר תשסב א
היסטוריה כללית - חברה וכלכלה בתקופה הקלאסית - דר דניאלה דוויק תשסב ב
היסטוריה כללית - תולדות ארה”ב - תרגיל - נורית בהרד תשסב א
היסטוריה כללית - התהוות אירופה הקתולית - דר איוון פרידמן תשסב ב
היסטוריה כללית - התהוות אירופה הקתולית - דב סטוצינסקי תשסב ב
היסטוריה כללית - עיצוב מדיניות חוץ אמריקנית - פרופ חיים גניזי תשסב ב
היסטוריה כללית - סוריה במאה ה-20 - דר ש סאלח תשסב ב
היסטוריה כללית - סוריה במאה ה-20 - דר יעל הרנפרויד תשסב ב
היסטוריה כללית - אירופה 1600-1945 - ה נסימי תשסב א
היסטוריה כללית - ברזיל בעת החדשה - דר אילן רחום תשסב ב
היסטוריה כללית - קולוניאליזם לאומיות ודת - פרופ מיכאל מ לסקר תשסב
היסטוריה כללית - רבגוניות מתוך אחדות - תשסב
היסטוריה כללית - תולדות ארה”ב - פרופ גניזי חיים תשסב ב
היסטוריה כללית - מבוא לקונטרה רפורמציה - דב סטונצינסקי תשסב ב
היסטוריה כללית - תולדות ארה”ב - תרגיל - נורית בהרד תשסב 2 ב
היסטוריה כללית - תולדות יוון א - תשסב א
היסטוריה כללית - תולדות יוון א - א שפיגל תשסב
היסטוריה כללית - פרסית - תשסב
היסטוריה כללית - תולדות ארה”ב - תרגיל - נורית בהרד תשסב ב
היסטוריה כללית - מבוא לתולדות האימפריה העתומאנית - תשסב
היסטוריה כללית - האימפריה הספרדית - דר אילן רחום תשסב ב
היסטוריה כללית - רבגוניות מתוך אחדות - תשסב
היסטוריה כללית - המהפיכה התעשייתית - פרופ כהן מיכאל תשסב ב
היסטוריה כללית - המהפיכה התעשייתית - פרופ מכאל כהן תשסב ב
היסטוריה כללית - עיצוב מדיניות חוץ אמריקנית - פרופ בת עמי צוקר תשסב א
היסטוריה כללית - הפרשנות הנוצרית של כתבי הקודש - תשסב 2002 ב
היסטוריה כללית - האימפריה הספרדית - דר אילן רחום תשסב ב
היסטוריה כללית - הפרשנות הנוצרית של כתבי הקודש - דר יוסף הוכבאום תשסב 2002 ב
היסטוריה כללית - תנועות איסלאמיות - מגן תשסב
היסטוריה כללית - המזה”ת בין שתי מלחמות עולם - דר רמי גינת תשסב
היסטוריה כללית - המאבק על השילטון באירופה - ה נסימי תשסב ב
היסטוריה כללית - לאומיות אמריקנית במאה ה-19 - פרופ בת עמי צוקר תשסב א
היסטוריה כללית - תולדות רומי א - תשסב ב
היסטוריה כללית - תולדות רומי א - דר ל מוריס תשסב ב
היסטוריה כללית - תולדות יוון א- תרגיל - דר ל מוריס תשסב א
היסטוריה כללית - התהוות אירופה הקתולית - דר איוון פרידמן תשסב א
היסטוריה כללית - התהוות אירופה הקתולית - דר סטוצינסקי תשסב א
היסטוריה כללית - תולדות רומי ב - דר ל מוריס תשסב ב
היסטוריה כללית - המזה”ת בין שתי מלחמות עולם - דר רמי גינת תשסב
היסטוריה כללית - מלחמה ושלום בימה”ב - דר אייון פרידמן תשסב ב
היסטוריה כללית - הבעיה הסקציונלית ומלחמת האזרחים בארהב - פרופ גניזי חיים תשסב ב
היסטוריה כללית - אנגליה הויקטוריאנית - דר שולמית אליאש תשסב ב
היסטוריה כללית - טרור ושחרור לאומי - הילדה נסימי תשסב
היסטוריה כללית - תולדות יוון א - תשסב ב
היסטוריה כללית - תולדות אירופה בעת החדשה - ז ארנפרוינד ה נסימי תשסב ב
היסטוריה כללית - תולדות רומי א - תשסב ב
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.