פרופסור

מבחנים בשפה וספרות ערבית מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי הרוח, החוג לערבית

ערבית - טקסטים קלאסים על ראשית האיסלם - ש מנדלבוים תשסא א
ערבית - תולדות הספרות הערבית- יהודית - גב אלימלך תשנט ב
ערבית - תורת הצורות - מר סרי תשנט ב
ערבית - תורת הצורות - י סרי תשס
ערבית - הצופים היהודים - פרופ לנגרמן
ערבית - טקסטים בקוראן ובפרשנות - פרופ אברהמוב תשנט ב
ערבית - מבוא לערבית יהודית - דר שלוסברג תשנט ב
ערבית - מודרניסטים בעולם האסלאם - דר שמעון שטובר חשסב 2002 ב
ערבית - חיבור וסגנון - מרדכי קודר תש”ס 2000
ערבית - תולדות הספרות הערבית- יהודית - תשסב ב
ערבית - קריאה בפרשנות הקוראן - פרופ ב אברהמוב תשסב ב
ערבית - סוציאליזם קומוניזם ותנועות - דר רמי גינת תשסב
ערבית - סוציאליזם קומוניזם ותנועות - דר רמי גינת תשסב
ערבית - תולדות הספרות הערבית- יהודית - תשנט א
ערבית - תולדות הספרות הערבית- יהודית - תשנט א
ערבית - תחביר ב - דר שלומית שבטיאל תשס
ערבית - תחביר ב - דר שלומית שבטיאל תשס
ערבית - תחביר ב - דר שלומית שרייבום שבטיאל תשסא א
ערבית - טקסטים בסיסים בספרות הערבית המודרנית - מר י רוטנשטרייך תשסא א
ערבית - לשון ופוליטיקה בעיתונות ערב - דר קידר תשנט
ערבית - תורת הצורות - דר שלומית שרייבום שבטיאל תשסא א
ערבית - ערבים מוסלמים ראשונים ותולדות מחקרם הנוצרי - פרופ תמרי תשנט ב
ערבית - מבוא לערבית יהודית - דר א שלוסברג תשס
ערבית - שערובו ואסלומו של המסגד האומיי בדמשק - פרופ תמרי תשנט ב
ערבית - קוראן ותפסיר - פרופ לנגרמן תשנט ב
ערבית - קוראן ותפסיר - פרופ לנגרמן תשנט ב
ערבית - צלאח אלדין והאיובים - תשס
ערבית - צלאח אלדין והאיובים - תשס
ערבית - תולדות הספרות הערבית- יהודית - גב אלימלך תשנט ב
ערבית - טקסטים בקוראן ובפרשנות - פרופ אברהמוב תשנט ב
ערבית - תכנון הלשון הערבית - שר שרייבום שבטיאל תשנט ב
ערבית - שירת החמאסה של אבו - דר גולדפלד תשס
ערבית - שירת החמאסה של אבו - דר גולדפלד תשס
ערבית - ערבית למתחילים - מר חלמיש תשנט ב
ערבית - ערבית למתחילים - גב בן חיים תשנט ב
ערבית - ערבית למתחילים - מר חלמיש תשנט ב
ערבית - תחביר ב - דר שלוסברג תשנט ב
ערבית - תחביר ב - דר שרייבום שבטיאל תשנט ב
ערבית - תחביר ב - דר שלוסברג תשנט ב
ערבית - תחביר ב - דר שרייבום שבטיאל תשנט ב
ערבית - תחביר א - מרדכי קידר תשנט
ערבית - הלשון הערבית במבחן המאה ה20 - דר שבטיאל תשס
ערבית - הלשון הערבית במבחן המאה ה20 - דר שבטיאל תשס
ערבית - תורת הצורות - מר סרי תשנט ב
ערבית - הלשון הערבית היהודית - דר דורון תשנט ב
ערבית - מבוא לערבית יהודית - דר דורון תשנט ג
ערבית - מבוא לערבית יהודית - דר דורון תשנט ב
ערבית - מבוא לערבית יהודית - דר שלוסברג תשנט ב
ערבית - חברה ומשטר במדינות ערב - דר קידר תשנט
ערבית - קריאת טקסטים קלאסיים - ש מנדלבוים תשס
ערבית - תולדות הספרות הערבית- יהודית - ג אלימלך תשס
ערבית - תולדות הספרות הערבית- יהודית - ג אלימלך תשס
ערבית - תגדיד אל דין - דר שטובר תשס
ערבית - תגדיד אל דין - דר שטובר תשס
ערבית - תכנון הלשון הערבית - דר שרייבום שבטיאל תשנט ב
ערבית - טקסטים בערבית יהודית - פרופ רצהבי תשנט ב
ערבית - טקסטים בערבית יהודית - פרופ רצהבי תשנט ב
ערבית - גישות חדשות ללשון הערבית בכתבי אינטלקטואלים מצרים - שרייבום שבטיאל תשנט ב
ערבית - שירה ערבית מודרנית - פרופ מורה תשנט
ערבית - שירה ערבית מודרנית - פרופ מורה תשנט
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.