פרופסור

תרגומים בתקשורת

תרגומים בתקשורת מתקשורת

(3)

תרגומים בתקשורת מתקשורת בפקולטה לתקשורת

תרגומים בתקשורת מאוניברסיטת תל אביב

(2)

תרגומים בתקשורת מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי החברה

תרגומים בתקשורת מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

(2)

תרגומים בתקשורת מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בפקולטה למדעי החברה

תרגומים בתקשורת ממכללה נתניה

(1)

תרגומים בתקשורת ממכללה נתניה בפקולטה לתקשורת

תרגומים בתקשורת מהאוניברסיטה הפתוחה

(1)

תרגומים בתקשורת מהאוניברסיטה הפתוחה בפקולטה למדעי החברה

אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.