פרופסור

סיכומים במדעי החיים כללי מהאוניברסיטה העברית בפקולטה לטבע, החוג למדעי החיים

מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 2 - קשרים כימיים.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 3 - סטוכיומטריה.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 1 - מידות ואטומים.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 5 - בופרים.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 7 - בסיסי לואיס וחומצות לואיס.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 9 - תיאוריה מורחבת VSEPR.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 12 - אלקטרוכימיה וקשרים חשמליים.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 4 - חומצות ובסיסים.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 11 - ריאקציות חמצון חיזור.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 6 - מבנה קישוריות וחומציות.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 8 - קומפלקסים.
מדעי החיים - כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה - כימיה לביולוגים – פרק 10 - אינטראקציות אור-חומר.
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.