פרופסור

סיכומים במדעי ההתנהגות מהאוניברסיטה הפתוחה בפקולטה למדעי החברה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לסוציולוגיה - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה מפורטים ומחולקים ל- 12 יחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. כוללים מאמרים, מושגים וסיכום לבחינה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לסוציולוגיה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לסוציולוגיה - מחברת קורס מלאה במיוחד (140 עמודים)
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מגמות בחברה הישראלית - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. הסיכומים מחולקים ליחידות בהתאם למבנה הקורס
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - ליקויי למידה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוגיות בחינוך המיוחד -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוציולוגיה של עבריינות מחשב -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של החברה הישראלית -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מגדר וחברה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוציאליזציה - + סוציאליזציה בתרבויות השונות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - ריבוד ואי שיוויון - פונט קטן (8)
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוציאליזציה בגיל הילדות -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סוציאליזציה לאחר גיל הילדות -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לאנתרופולוגיה - סיכומים מוקלדים ,מחולקים ליחידות מפורטות בצירוף מושגים רלוונטים.
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - פעילות גומלין בכיתה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - זהויות שסועות -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תרבות וחברה - מודפס- בגופן 10 (מעט קטן)
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - שיטות מחקר כמותיות -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לסוציולוגיה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - יסודות המנהל הציבורי -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לאנתרופולוגיה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לסוציולוגיה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לסוציולוגיה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - סטייה חברתית -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לאנטורופולוגיה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מגמות בחברה הישראלית -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מבוא לסוציולוגיה -
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - משפחות בראיה סוציולוגית ואנתרופולוגית -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.