פרופסור

סיכומים במדעי ההתנהגות מהאוניברסיטה הפתוחה בפקולטה למדעי החברה, החוג לפסיכולוגיה

פסיכולוגיה - הסטוריה של הפסיכולוגיה - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים ומחולקים ליחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. הסיכומים כוללים מאמרים ומושגים רלבנטים.
פסיכולוגיה - הסטוריה של הפסיכולוגיה - נושאים: תיאוריות ושיטות של פסיכולוגיה רעיונות מוקדמים היסטוריים של הפסיכולוגיה
פסיכולוגיה - הסטוריה של הפסיכולוגיה -
פסיכולוגיה - הסטוריה של הפסיכולוגיה -
פסיכולוגיה - הסטוריה של הפסיכולוגיה -
פסיכולוגיה - הסטוריה של הפסיכולוגיה -
פסיכולוגיה - הסטוריה של הפסיכולוגיה -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה התפתחותית -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה התפתחותית -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה קוגניטיבית -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה קוגניטיבית -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה פיזיולוגית -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה פיזיולוגית - פרק 8, 9
פסיכולוגיה - פסיכופתולוגיה - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים ומחולקים לפרקי לימוד בהתאם למבנה הקורס. הסיכומים כוללים מושגים רלבנטים.
פסיכולוגיה - פסיכופתולוגיה -
פסיכולוגיה - פסיכופתולוגיה -
פסיכולוגיה - פסיכופתולוגיה -
פסיכולוגיה - פסיכופתולוגיה -
פסיכולוגיה - דמיון חזותי וחלום -
פסיכולוגיה - אישיות: תאוריה ומחקר -
פסיכולוגיה - אישיות: תאוריה ומחקר -
פסיכולוגיה - אישיות: תאוריה ומחקר - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים ומחולקים ליחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. כוללים מאמרים ומושגים רלבנטים.
פסיכולוגיה - אישיות: תאוריה ומחקר -
פסיכולוגיה - אינטלגנציה אנושית -
פסיכולוגיה - אינטלגנציה אנושית - יחידות 1-16
פסיכולוגיה - אינטלגנציה אנושית -
פסיכולוגיה - אינטלגנציה אנושית - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים ומחולקים ליחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. הסיכומים כוללים מושגים רלבנטים.
פסיכולוגיה - מבוא לפסיכולוגיה - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים וכוללים את כל ההרצאות שהועברו במסגרת הקורס.
פסיכולוגיה - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית -
פסיכולוגיה - מבוא לפסיכולוגיה -
פסיכולוגיה - מבוא לפסיכולוגיה -
פסיכולוגיה - מבחנים פסיכולוגיים -
פסיכולוגיה - מבחנים פסיכולוגיים -
פסיכולוגיה - מבחנים פסיכולוגיים - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים ומחולקים ליחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. כוללים מושגים רלבנטים
פסיכולוגיה - מבחנים פסיכולוגיים -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה חברתית -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה חברתית - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים ומחולקים ליחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. כוללים מושגים רלבנטים.
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה חברתית -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה חברתית -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות - סיכומי קורס מוקלדים ומקיפים ברמה גבוהה. הסיכומים מחולקים ליחידות בהתאם למבנה הקורס
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה בין- תרבותית - סיכומים מוקלדים ברמה גבוהה. כוללים מאמרים ומושגיםומותאמים למבנה הקורס
פסיכולוגיה - פסיכופיזיולוגיה -
פסיכולוגיה - היפראקטיביות -
פסיכולוגיה - היפראקטיביות -
פסיכולוגיה - משפחה וחברה -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה של המינים - מוקלד באיכות מצויינת. סיכומים מפורטים המחולקים לייחידות בהתאם למבנה הקורס.
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה של המינים -
פסיכולוגיה - סוגיות בחינוך המיוחד -
פסיכולוגיה - שיטות מחקר -
פסיכולוגיה - מחוננות וכשרנות מיוחדים -
פסיכולוגיה - פסיכולוגיה התפתחותית -
פסיכולוגיה - מבוא לפסיכולוגיה -
פסיכולוגיה - אינטליגנציה אנושית -
פסיכולוגיה - אישיות ומחקר -
פסיכולוגיה - ליקוי קריאה -
פסיכולוגיה - הפרעות שינה בילדות -
פסיכולוגיה - הפרעות שינה בילדות -
פסיכולוגיה - מבוא לפסיכופתולוגיה -
פסיכולוגיה - אישיות תיאוריה ומחקר - מושגים
פסיכולוגיה - מבוא לפסיכולוגיה -
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.