פרופסור

סיכומים בחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בפקולטה לביהס למנהל עסקים, החוג לחשבונאות

חשבונאות - דיני מיסים א - הנחיות כלליות מיסים א – פרק 3 – מקורות משניים
חשבונאות - דיני מיסים א - הנחיות כלליות מיסים א – פרק 5 – פטורים
חשבונאות - דיני מיסים א - הנחיות כלליות מיסים א – פרק 6 – קיזוז הפסדים
חשבונאות - דיני מיסים א - הנחיות כלליות מיסים א – פרק 7 – מקרים מיוחדים
חשבונאות - דיני מיסים א - הנחיות כלליות מיסים א – פרק 4 – הוצאות מותרות ניכוי
חשבונאות - דיני מיסים א - הנחיות כלליות מיסים א – פרק 1 – האם תקבול הוא הכנסה?
חשבונאות - דיני מיסים א - הנחיות כלליות מיסים א – פרק 2 – מקור ההכנסה
חשבונאות - יסודות השיווק - יסודות השיווק – פרק 2 – אסטרטגיה שיווקית.
חשבונאות - יסודות השיווק - יסודות השיווק – פרק 3 – מושגים כמותיים בשיווק.
חשבונאות - יסודות השיווק - יסודות השיווק – פרק 6 – שלבי האסטרטגיה השיווקית.
חשבונאות - יסודות השיווק - יסודות השיווק – פרק 7 – טקטיקה שיווקית.
חשבונאות - יסודות השיווק - יסודות השיווק – פרק 1 – אוריינטציה לשיווק.
חשבונאות - יסודות השיווק - יסודות השיווק – פרק 4 – מערכת מידע שיווקי.
חשבונאות - יסודות השיווק - יסודות השיווק – פרק 5 – התפתחות האסטרטגיה השיווקית.
חשבונאות - דיני תאגידים - הנחיות כלליות דיני תאגידים – פרק 4 – אגודות שיתופיות.
חשבונאות - דיני תאגידים - דיני תאגידים – פרק 5 – דיני חברות כללי.
חשבונאות - דיני תאגידים - דיני תאגידים – פרק 7 – האישיות המשפטית ותוצאות ההתאגדות של חברה.
חשבונאות - דיני תאגידים - דיני תאגידים – פרק 8 – הרמת מסך.ההתאגדות.
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – פרק 1 – מבוא.
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – פרק 5 – מוצרים שיתופיים.
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – פרק 6 – תמחיר תרומה מול תמחיר ספיגה.
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – פרק 7 – תמחיר מבוסס פעילות (ABC).
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – פרק 10 – בקרה וניתוח סטיות.
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – עבודה בנושא חברות ביוטכנולוגיה חקלאית קטנות.
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – פרק 8 – ניתוח נקודת איזון.
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – פרק 4 – תמחיר תהליך.
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – פרק 2 – תמחיר קלאסי.
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – פרק 3 – תמחיר הזמנה.
חשבונאות - תמחיר וחשבונאות ניהולית - תמחיר וחשבונאות ניהולית – פרק 9 – סיכונים תפעוליים ותקציב.
חשבונאות - דיני תאגידים - דיני תאגידים – פרק 6 – חברה ציבורית מול חברה פרטית.
חשבונאות - דיני תאגידים - הנחיות כלליות דיני תאגידים – פרק 1 – מבוא.
חשבונאות - דיני תאגידים - הנחיות כלליות דיני תאגידים – פרק 2 – שותפות.
חשבונאות - דיני תאגידים - הנחיות כלליות דיני תאגידים – פרק 3 – עמותה.
חשבונאות - דיני תאגידים - דיני תאגידים – פרק 9 – רשויות החברה ונושאי המשרה.
חשבונאות - דיני תאגידים - דיני תאגידים – פרק 10 – האסיפה הכללית.
חשבונאות - ניתוח דוחות כספיים - ניתוח דוחות כספיים – פרק 1 – מבוא.
חשבונאות - ניתוח דוחות כספיים - ניתוח דוחות כספיים – פרק 3 – ניתוח היחסים הפיננסים.
חשבונאות - ניתוח דוחות כספיים - ניתוח דוחות כספיים – פרק 4 – סיכום.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית ב - חשבונאות פיננסית ב” – פרק 2 – דוח תזרים מזומנים.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית ב - חשבונאות פיננסית ב" – פרק 3 – דוחות מותאמים לאינפלציה.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית ב - חשבונאות פיננסית ב" – פרק 1 – ייחוס מיסים.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית א - חשבונאות פיננסית א” – פרק 8 – רכוש בלתי מוחשי.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית א - חשבונאות פיננסית א” – פרק 10 – אג”ח.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית א - חשבונאות פיננסית א” – פרק 1 – רקע.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית א - חשבונאות פיננסית א” – פרק 2 – המערכת החשבונאית.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית א - חשבונאות פיננסית א” – פרק 7 – רכוש קבוע.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית א - חשבונאות פיננסית א” – פרק 9 – התחייבויות שוטפות.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית א - חשבונאות פיננסית א” – פרק 11 – הון עצמי.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית א - חשבונאות פיננסית א” – פרק 6 – מלאי.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית א - חשבונאות פיננסית א” – פרק 3 – דוחות כספיים.
חשבונאות - חשבונאות פיננסית א - חשבונאות פיננסית א” – פרק 5 – נכסים שוטפים.
חשבונאות - פיננסית א' -
חשבונאות - יסודות מדעי ההתנהגות -
חשבונאות - יסודות המשפט ב -
חשבונאות - יסודות מדעי ההתנהגות -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.