פרופסור

סיכומים בכלכלה וניהול מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון בפקולטה למדעי החברה, החוג לכלכלה+מנהל עסקים

כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למאקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למאקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למאקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למאקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למאקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למאקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למאקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למאקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למאקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למיקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למיקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למיקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למיקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למיקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למיקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למיקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מבוא למיקרו כלכלה -
כלכלה+מנהל עסקים - מתמטיקה לכלכלנים א' + מתמטיקה לכלכלנים ב' -
כלכלה+מנהל עסקים - סטטיסטיקה לכלכלנים ב' -
כלכלה+מנהל עסקים - שיווק - חומר סמסטר א'
כלכלה+מנהל עסקים - דיני מסים -
כלכלה+מנהל עסקים - אקונומטריקה ב -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.