פרופסור

סיכומים בחשבונאות ממנהל עסקים וכלכלה בפקולטה לחשבונאות, החוג לחשבונאות

חשבונאות - סטטיסטיקה - הסבר לשימוש במחשבון פיננסי
חשבונאות - ביקורת א -
חשבונאות - יסודות הביקורת -
חשבונאות - יסודות החשבונאות ב -
חשבונאות - יסודות החשבונאות ב -
חשבונאות - מיסים ב -
חשבונאות - התנהגות אירגונית -
חשבונאות - סטטיסטיקה 1 -
חשבונאות - מבוא לטכנולוגיות מידע -
חשבונאות - מאקרו כלכלה -
חשבונאות - יסודות החשבונאות -
חשבונאות - מבוא למימון -
חשבונאות - מבוא למימון - החזרי הלוואה ולוחות סילוקין -
חשבונאות - מבוא למימון - עידוד השקעות -
חשבונאות - עקרונות בהתנהגות -
חשבונאות - עקרונות בהתנהגות -
חשבונאות - עקרונות בהתנהגות -
חשבונאות - יישומי מחשב בניהול -
חשבונאות - יסודות המשפט -
חשבונאות - יסודות המשפט -
חשבונאות - בעיות מדידה א -
חשבונאות - בעיות מדידה א -
חשבונאות - בעיות מדידה א -
חשבונאות - בעיות מדידה א -
חשבונאות - בעיות מדידה א -
חשבונאות - בעיות מדידה א -
חשבונאות - מבנים ותהליכים בארגון -
חשבונאות - מבנים ותהליכים בארגון -
חשבונאות - מבנים ותהליכים בארגון -
חשבונאות - מבנים ותהליכים בארגון -
חשבונאות - מבנים ותהליכים בארגון -
חשבונאות - מבנים ותהליכים בארגון -
חשבונאות - מבנים ותהליכים בארגון -
חשבונאות - מבנים ותהליכים בארגון -
חשבונאות - משפט מסחרי א -
חשבונאות - משפט מסחרי א -
חשבונאות - חשבונאות ניהולית - מוצרים משותפים
חשבונאות - חשבונאות ניהולית -
חשבונאות - חשבונאות ניהולית -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.