פרופסור

סיכומים בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי הרוח והחברה, החוג לניהול

אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.