פרופסור

סיכומים בריפוי בעיסוק מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה לרפואה, החוג לריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק - מבוא לפיזיולוגיה של הנשימה -
ריפוי בעיסוק - מבוא לפסיכולוגיה -
ריפוי בעיסוק - מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ב- מחלות פנימיות וראומטולוגיה -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ב- אורתופדיה -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ב- אורתופדיה 2 -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ב'- גרונטולוגיה וגריאטריה -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ב'- נוירולוגיה -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ג'- פרמקולוגיה -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ג' ניתוח הליכה -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ג'- ארגונומיה -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ג'- דימות -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ג'- תסמונת הכאב -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ג'- שיקום כף רגל -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה- הכנה להתנסות נשימתית -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ג+ד''- התפתחות הילד התקין -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ד'- התפתחות הילד החריג -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ג+ד- פסיכולוגיה התפתחותית של הילד -
ריפוי בעיסוק - פיזיותרפיה שנה ג+ד שיקום נוירולוגי -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.