פרופסור

סיכומים במשפטים ממכללת רמת גן בפקולטה למשפטים, החוג למשפטים

משפטים - מבוא למדעי המדינה -
משפטים - מבוא למדעי המדינה -
משפטים - משפט קונטיננטאלי - סיכומי הרצאות מוקלדים ומפורטים ברמה גבוהה המחולקים לנושאים ותת- נושאים בהתאם למבנה הקורס. כוללי בחינה ופתרון
משפטים - משפט קונטיננטאלי - שנה א 2002-2002 מחברת בחינה
משפטים - דיני חוקה -
משפטים - דיני חוקה - סיכומי קורס מפורטים ומוקלדים ברמה גבוהה מחולקים ליחידות ותתי- יחדות בהתאם למבנה הקורס כוללים את סמסטר א וסמסטר ב
משפטים - דיני חוקה -
משפטים - דיני חוקה - הועד הציבורי נגד עינויים בישראל נגד ממשלת ישראל
משפטים - דיני חוקה - סיכומי פס”ד
משפטים - דיני חוקה - הפרדת רשויות ומידתיות
משפטים - דיני חוקה -
משפטים - דיני חוקה -
משפטים - דיני חוקה -
משפטים - דיני חוקה -
משפטים - דיני חוקה -
משפטים - דיני חוקה - תשסב תשסג 2002 2003 שנה א
משפטים - דיני חוקה -
משפטים - דיני מינהל - סיכומי הרצאות ופסקי- דין מוקלדים ומפורטים ברמה גבוהה. 247 עמודים
משפטים - דיני מינהל -
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים - סיכומי הרצאות מוקלדים ומפורטים ברמה גבוהה. מחולקים ליחידות ותתי- יחידות בהתאם למבנה הקורס
משפטים - דיני חוזים - אכיפה- ביטול ופיצויים- לשנה א
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים - פגמים בכריתת חוזה
משפטים - דיני חוזים - כוונה ליצור יחסים משפטיים- שנה א’
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים - כריתית חוזה
משפטים - דיני חוזים - סיכומי פסיקה
משפטים - דיני הוצאה לפועל - מחברת מסודרת ומלאה 2004-2005
משפטים - דיון פלילי - מחברת קורס מוקלדת ומפורטת ברמה גבוהה. מחולקת לנושאים ותתי נושאים בהתאם למבנה הקורס
משפטים - דיון פלילי -
משפטים - דיון פלילי - מחברת מסודרת מאוד, מוקלדת.
משפטים - דיון פלילי -
משפטים - משפט עיברי -
משפטים - משפט עיברי -
משפטים - משפט עיברי - סיכום המאמר של מנחם אלון
משפטים - משפט עיברי -
משפטים - משפט עיברי - חזרה למבחן סוף
משפטים - משפט עיברי -
משפטים - משפט עיברי -
משפטים - משפט עיברי - סיכומי הרצאות מוקלדים ומפורטים ברמה גבוהה המחולקים לנושאים ותת- נושאים בהתאם למבנה הקורס.
משפטים - דיני פטנטים -
משפטים - דיני פטנטים - סיכומי הרצאות מוקלדים ומפורטים ברמה גבוהה המחולקים לנושאים ותת- נושאים בהתאם למבנה הקורס.
משפטים - משפט ישראלי - סיכומי קורס מפורטים ומוקלדים ברמה גבוהה מחולקים ליחידות בהתאם למבנה הקורס
משפטים - משפט ישראלי -
משפטים - משפט ישראלי -
משפטים - משפט ישראלי - שנה א משולב מחברת ארוכה, סיכום הקורס במלואו.
משפטים - משפט ישראלי -
משפטים - תורת המוסר - סיכומי קורס מפורטים ומוקלדים ברמה גבוהה מחולקים ליחידות ותתי- יחדות בהתאם למבנה הקורס
משפטים - תורת המוסר - שנה א 2002-2003 מחברת בחינה
משפטים - דיני משפט וספורט - סיכומי הרצאות מוקלדים ומפורטים ברמה גבוהה. מחולקים ליחידות בהתאם למבנה הקורס
משפטים - משפט וחברה - מחברת קורס מוקלדת ומפורטת ברמה גבוהה. מחולקת לנושאים ותתי נושאים בהתאם למבנה הקורס
משפטים - עריכת דין ושינוי חברתי - מחברת קורס מוקלדת ומפורטת ברמה גבוהה. מחולקת לנושאים ותתי נושאים בהתאם למבנה הקורס. כולל בחינות לדוגמא
משפטים - דיני עבודה - סיכומי הרצאות מוקלדים ומפורטים ברמה גבוהה. מחולקים ליחידות בהתאם למבנה הקורס
משפטים - דיני עבודה - סיכומי הרצאות מוקלדים ומפורטים ברמה גבוהה. מחולקים ליחידות בהתאם למבנה הקורס
משפטים - דיני עבודה - מחברת מסודרת של כל השיעורים
משפטים - תורת המשפט -
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.