פרופסור

סיכומים במשפטים מהקרייה האקדמית קריית אונו בפקולטה למשפטים, החוג למשפטים

משפטים - דיני מכרזים - הרצאה 1
משפטים - משפט ציבורי - המשפט הציבורי הלכה למעשה
משפטים - קניין רוחני -
משפטים - קניין רוחני - המסלול החד יומי שנה ג
משפטים - דיני עבודה -
משפטים - דיני עבודה - מבוא לדיני עבודה
משפטים - דיני עבודה -
משפטים - משפט עיסקי - חוק החוזים - חלק כללי חלק א
משפטים - משפט עיסקי -
משפטים - דיני ביטוח - המסלול החד יומי שנה ג
משפטים - משפט פרטי ומסחרי - חוזים מיוחדים
משפטים - משפט ותקשורת -
משפטים - חוק עידוד השקעות הון -
משפטים - דיני הגבלים עסקיים - המסלול החד יומי שנה ג’
משפטים - דיני ניירות ערך - המסלול החד יומי שנה ג
משפטים - דיני ניירות ערך - הרצאות 1 - 3
משפטים - אתיקה מקצועית - המסלול החד יומי שנה ג מחברת בחינה !!!
משפטים - דיני עונשין -
משפטים - דיני עונשין -
משפטים - דיני עונשין -
משפטים - משפט בינלאומי פומבי - שנה ג המסלול החד יומי מחברת בחינה !!
משפטים - שיטת המשפט במדינת ישראל - מחברת מתומצתת - תרגול
משפטים - דיני משפחה -
משפטים - דיני חוזים - סוגיות בדיני חוזים מיוחדים
משפטים - דיני חוזים - 13 תרגולים
משפטים - דיני חוזים - סיכום פסקי דין בדיני חוזים
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - סדר יום אזרחי -
משפטים - דיני מיסוי מקרקעין -
משפטים - חדלות פרעון -
משפטים - חדלות פרעון - הרצאה מס 3
משפטים - דיני מיסים - מבוא לדיני מיסים
משפטים - משפט בינלאומי פרטי -
משפטים - משפט בינלאומי פרטי - מסלול בוקר מחברת בחינה !!!!
משפטים - משפט חוקתי -
משפטים - משפט חוקתי - שנה א
משפטים - פרקטיקה משפטית -
משפטים - פרקטיקה משפטית - המסלול החד יומי שנה ג
משפטים - טכניקות לרכישת חברות - המסלול החד יומי שנה ג
משפטים - דיני ראיות -
משפטים - דיני תאגידים -
משפטים - הגבלים עסקיים - הרצאה מס 1
משפטים - מקורות המשפט -
משפטים - מקורות המשפט - שנה א
משפטים - דיני נזיקין - מחברת בחינה !!!
משפטים - דיני נזיקין -
משפטים - סדר דין פלילי - מחברת בחינה
משפטים - סדר דין אזרחי -
משפטים - הפוזיטיביזם והמשפט הטבעי - שיעורים 1 - 6 של עומר שפירא (חלק משיעור 6) ותרגולים 1 -3 של ליאת מרקוביץ
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - משפט חוקתי -
משפטים - משפט חוקתי -
משפטים - משפט חוקתי -
משפטים - מקורות המשפט -
משפטים - מקורות המשפט -
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים -
משפטים - דיני חוזים -
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.