פרופסור

סיכומים ביחסים בין לאומיים מהאוניברסיטה הפתוחה בפקולטה למדעי החברה, החוג למדע המדינה ויחסים בין- לאומיים

מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - תולדות המחשבה המדינית - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. כוללים ומקיפים את כל החומר הלימודי.
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - מיתוסים בחברה הישראלית - סיכומים מוקלדים ברמה גבוהה.
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - מבוא למדע המדינה - סיכום מוקלד באיכות טובה. הסיכומים מחולקים ליחידות בהתאם לפרקי הלימוד וכוללים מושגים רלבנטים.
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - יסודות המינהל הציבורי - סיכומי הרצאות מפורטים, מחולקים ליחידות בהתאם למבנה הקורס. מוקלדים ברמה גבוהה.
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל - סיכומים מוקלדים באיכות גבוהה. מחולקים ליחידות לימוד (יחידות 1-11) בהתאם למבנה הקורס.
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים -
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - מושגים בין יחסים בין לאומים -
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - דמוקרטיה וביטחון לאומי -
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים -
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - מושגי יסוד ביחסים בין לאומיים -
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - מושי יסוד ביחסים בינלאומיים -
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים -
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - דמוקרטיה וביטחון לאומי -
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - הדמוקרטיה בישראל- סוגיות נבחרות -
מדע המדינה ויחסים בין- לאומיים - הדמוקרטיה בישראל- סוגיות נבחרות -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.