פרופסור

סיכומים בתקשורת מהאוניברסיטה הפתוחה בפקולטה למדעי החברה, החוג לתקשורת

תקשורת - סדנה בעיתונות טלוויזיה - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה
תקשורת - תקשורת כתרבות - סיכומים מוקלדים באיכות טובה.כוללים מאמרים
תקשורת - תרבות, תקשורת ופנאי בישראל - סיכומים מוקלדים באיכות טובה. מקיפים את חומר הלימוד בהתאם לנושאי הקורס וכוללים מאמרים ומושגים.
תקשורת - תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות - סיכומי קורס מוקלדים באיכות גבוהה. מקיפים את החומר הלימודי ומחולקים ליחידות בהתאם למבנה הקורס
תקשורת - לגדול עם טלוויזיה - סיכומי הרצאות מוקלדים באיכות טובה, בצירוף סיכומי מאמרים ומחקרים
תקשורת - לגדול עם טלוויזיה -
תקשורת - לגדול עם טלוויזיה -
תקשורת - אמצעי תקשורת המונים בישראל - סיכומים מוקלדים באיכות גבוהה.מחולקים ליחידות לימוד (1-10) בהתאם למבנה הקורס.
תקשורת - לשון ותקשורת - סיכומים מוקלדים באיכות טובה. מחולקים ליחידות (1-11) בהתאם לחומר הלימוד
תקשורת - תקשורות המונים א -
תקשורת - תקשורת המונים -
תקשורת - תקשורת המונים -
תקשורת - תקשורת המונים -
תקשורת - תקשורת המונים -
תקשורת - תקשורת המונים -
תקשורת - תקשורת המונים -
תקשורת - תקשורת המונים -
תקשורת - לגדול עם טלוויזיה -
תקשורת - תקשורת המונים -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - תקשורת ודעת קהל -
תקשורת - תקשורת : טכנולוגיה, חברה, תרבות -
תקשורת - תקשורת ודעת קהל -
תקשורת - לגדול עם טלוויזיה -
תקשורת - לגדול עם טלוויזיה חדש -
תקשורת - לגדול עם טלוויזיה מושגים -
תקשורת - תקשורת ודעת קהל -
תקשורת - קלאסיקה בחקר התקשורת -
תקשורת - תקשורת טכנולוגיה חברה ותרבות -
תקשורת - לגדול עם טלוויזיה -
תקשורת - עיתונאות וטלוויזיה -
תקשורת - אמצעי תקשורת המונים -
תקשורת - תקשורת המונים -
תקשורת - סדנה עיתונאות וטלוויזיה -
תקשורת - סיפורת -
תקשורת - תקשורת ודעת קהל -
תקשורת - תקשורת, תרבות ופנאי בישראל -
תקשורת - תקשורת המונים -
תקשורת - תקשורת ודעת קהל -
תקשורת - לגדול עם טלוויזיה -
תקשורת - אמצעי תקשורת המונים בישראל -
תקשורת - אמצעי תקשורת המונים בישראל - סיכום הקורס
תקשורת - אמצעי תקשורת המונים בישראל -
תקשורת - לשון ותקשורת -
תקשורת - תרבות תקשורת ופנאי בישראל -
תקשורת - אמצעי תקשורת המונים בישראל -
תקשורת - לשון ותקשורת -
תקשורת - לגדול עם הטלויזיה -
תקשורת - תקשורת ודעת קהל -
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.