פרופסור

סיכומים בחינוך מהאוניברסיטה הפתוחה בפקולטה למדעי החברה, החוג לחינוך

חינוך -
חינוך -
חינוך -
חינוך -
חינוך -
חינוך - היפראקטיביות -
חינוך - ליקויי למידה -
חינוך - ליקויי למידה -
חינוך - ליקויי למידה - סיכומי קורס מוקלדים, מפורטים ומחולקים ליחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. בסיכומים משולבים סיכומי מאמרים רלבנטים וטבלאות.
חינוך - פעילות גומלין בכיתה -
חינוך - פעילות גומלין בכיתה -
חינוך - פעילות גומלין בכיתה -
חינוך - פעילות גומלין בכיתה -
חינוך - פעילות גומלין בכיתה -
חינוך - פעילות גומלין בכיתה - סיכומי קורס מוקלדים באיכות טובה. מפורטים ומחולקים ליחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס.
חינוך - סוגיות בחינוך המיוחד - סיכומי קורס מוקלדים באיכות טובה. מפורטים ומחולקים ליחידות בהתאם למבנה הקורס.
חינוך - סוגיות בחינוך המיוחד -
חינוך - פסיכלוגיה בחינוך - מחברת מוקלדת שכוללת סיכומי הרצאות, מאמרים ומושגים רלוונטים
חינוך - פסיכלוגיה בחינוך -
חינוך - פסיכלוגיה בחינוך -
חינוך - פסיכלוגיה בחינוך -
חינוך - פסיכלוגיה בחינוך -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.