פרופסור

סיכומים בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה בפקולטה למדעי החברה, החוג לניהול

ניהול - התנהגות צרכנים -
ניהול - התנהגות צרכנים -
ניהול - התנהגות צרכנים -
ניהול - התנהגות צרכנים -
ניהול - התנהגות צרכנים -
ניהול - התנהגות צרכנים - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים ומחולקים ל- 10 יחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. הסיכומים כוללים תרשימים, גרפים ומושגים רלבנטים.
ניהול - יחסי עבודה -
ניהול - ניהול הפרסום - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים ומחולקים ליחידות ותתי- יחידות בהתאם למבנה הקורס. הסיכומים כוללים תרשימים, גרפים, טבלאות.
ניהול - ניהול הפרסום -
ניהול - התנהגות ארגונית -
ניהול - התנהגות ארגונית -
ניהול - התנהגות ארגונית - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים ומחולקים ל- 11 יחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. הסיכומים כוללים תרשימים, גרפים ותרגילים לדוגמא.
ניהול - ניהול השיווק -
ניהול - ניהול השיווק -
ניהול - ניהול השיווק - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מפורטים ומחולקים ליחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. הסיכומים כוללים תרשימים, גרפים ואיורים.
ניהול - דיני עבודה - סיכומים מוקלדים באיכות גבוהה. כוללים את חומר הלימוד בהתאם למבנה הקורס
ניהול - מוסר ועסקים - סיכומים מוקלדים ברמה גבוהה. מחולקים לפרקי לימוד בהתאם למבנה הקורס
ניהול - מוסר ועסקים -
ניהול - ניהול בין- לאומי - סיכומי קורס מוקלדים ברמה גבוהה. מחולקים בהתאם לפרקי הספר, כוללים טבלאות, תרשימים ומושגים.
ניהול - דיני חוזים - סיכומים מוקלדים באיכות מצויינת המחולקים ל-12 יחידות מפורטות. בנוסף מצורפת טבלת פס”ד לבחינה
ניהול - דיני חוזים -
ניהול - ניהול משאבי אנוש - סיכומים מוקלדים, מחולקים ליחידות לימוד בהתאם למבנה הקורס. הסיכומים כוללים רשימת מושגים רלוונטים.
ניהול - ניהול משאבי אנוש -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים - סיכומים מוקלדים ברמה גבוהה.
ניהול - עיונים בסקרים ומשאלי דעת- קהל - סיכומים מוקלדים, מחולקים לפרקים בהתאם לספר הקורס
ניהול - עיונים בסקרים ומשאלי דעת- קהל -
ניהול - עיונים בסקרים ומשאלי דעת- קהל -
ניהול - עיונים בסקרים ומשאלי דעת- קהל -
ניהול - ניהול אסטרטגי -
ניהול - שיטות מחקר -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - ניתוח דוחות פיננסיים -
ניהול - יסודות המנהל הציבורי -
ניהול - יסודות המנהל הציבורי -
ניהול - יסודות המנהל הציבורי -
ניהול - יסודות המנהל הציבורי -
ניהול - יסודות המנהל הציבורי -
ניהול - יסודות המנהל -
ניהול - יסודות המנהל הציבורי -
ניהול - יסודות המנהל הציבורי -
ניהול - יסודות המנהל הציבורי -
ניהול - יסודות המנהל הציבורי -
ניהול - יסודות המנהל הציבורי -
ניהול - הכל -
ניהול - דיני חוזים -
ניהול - התנהגות ארגונית -
ניהול - ניהול השיווק -
ניהול - ניהול השיווק -
ניהול - ניהול השיווק -
ניהול - ניהול השיווק -
ניהול - ניהול הפרסום -
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.