פרופסור

סיכומים במדעי החברה כללי ממכללת עמק יזרעאל בפקולטה למדעי החברה, החוג לקורסים כלליים

קורסים כלליים - מיקרו כלכלה א -
קורסים כלליים - חשבון אינפי 1 -
קורסים כלליים - מבוא לכלכלה א -
קורסים כלליים - פסיכולוגיה חברתית א' -
קורסים כלליים - אירגונים בשירותי אנוש - ד"ר חביאר סמונביץ -
קורסים כלליים - אלימות במשפחה - ד"ר ציון ברנץ -
קורסים כלליים - החוויה של העוני -
קורסים כלליים - התפתחות האדם בגיל הבוגר -
קורסים כלליים - מבוא לחברה ישראלית -
קורסים כלליים - מוסר ומלחמה -
קורסים כלליים - נופש ופנאי - ד"ר רוחמה גוסינסקי -
קורסים כלליים - נופש ופנאי - ד"ר רוחמה גוסינסקי -
קורסים כלליים - פסיכולוגיה חברתית ב' -
קורסים כלליים - קידום איכות השרות בארגוני נותני שרות -
קורסים כלליים - רדיקאליזם איסלאמי בזירה הפלשתינית -
קורסים כלליים - שיטות מחקר א -
קורסים כלליים - שיטות מחקר ב -
קורסים כלליים - שיטות מחקר ב -
קורסים כלליים - סיכום תרופות -
קורסים כלליים - כלכלת ישראל -
קורסים כלליים - חברה ישראלית -
קורסים כלליים - מדעי חיים -
קורסים כלליים - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית -
קורסים כלליים - חישה -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.