פרופסור

סיכומים בתואר ראשון כללי מהאוניברסיטה הפתוחה בפקולטה לכללי, החוג לכללי

כללי - לשון חברה ותרבות -
כללי - קורס מבוא לגישות ושיטות במדעי המדינה -
כללי - סטטיסטיקה א -
כללי - סטטיסטיקה א -
כללי - שיטות מחקר -
כללי - שיטות מחקר -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - סיכום יחידה 7 - צדק (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - סיכום יחידה 1 - מהי בעיה מוסרית ומה פילוסופי בה
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - סיכום יחידה 2, אגואיזם, על תומס הובס (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - סיכום יחידה 3, לאלו דברים יש ערך, על אריסטו ומיל (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - נספחים ליחידות 11-12 (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידה 4 - התועלתנות בת זמננו (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידה 4 - התועלתנות בת זמננו (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידה 5 - חובות, על קאנט (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידה 6 - זכויות, על לוק ומיל (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידה 7 - צדק, על רולס ונוזיק, (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידה 8, אחריות, אריסטו, הארט ואונורה, פרנקפורט (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידה 10, ניהיליזם, ניטשה (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידות 11-12, מטא אתיקה, 1/4 (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידות 11-12, מטא אתיקה, 2/4 (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידות 11-12, מטא אתיקה, 3/4 (לאה קלאר) -
כללי - בעיות בפילוסופיה של המוסר 10122 - יחידות 11-12, מטא אתיקה, 4/4 (לאה קלאר) -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.