פרופסור

סיכומים בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לכלכלה

כלכלה - תורת המחירים א - תורת המחירים א- התנ"כ של מחירים א
כלכלה - דיני חוזים -
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 7 - מודל המלאי (באומל – טובין)
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 10 - המודל הדינמי.
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 14 - מס אינפלציה
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 12 - ביקוש לכסף (פרידמן)
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 13 - שער ריבית ואינפלציה (משוואת פישר)
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” –פרק 16 - סטאטיקה השוואתית
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 8 - מודל הביקוש לכסף (קיינס-טובין)
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 9 - גישת האיזון בתיק הנכסים (טובין)
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב – פרק 11 - עקומת פיליפס
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 6 - הביקוש לכסף
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 1 - תצרוכת
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 4 - תיאורית ההכנסה היחסית (דוזנברי)
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 5 - השקעות
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 15 - מודל הצמיחה של SOLOW
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 3 - מודל ההכנסה הפרמננטית (פרידמן)
כלכלה - מקרו כלכלה ב - מקרו כלכלה ב” – פרק 2 - תיאורית מחזור החיים (מודליאני)
כלכלה - מבוא למאקרו כלכלה -
כלכלה - מבוא לתורת המשפט -
כלכלה - מבוא לכלכלה- מיקרו -
כלכלה - מחשבה כלכלית -
כלכלה - כלכלה מיקרו מבוא -
כלכלה - תקשורת ופסיכולוגיה חברתית -
כלכלה - תולדות מעמד האישה -
כלכלה - שיטות מחקר א -
כלכלה - פיתוח והכשרת מנהלים -
כלכלה - יסודות הניהול -
כלכלה - עקרונות השווק -
כלכלה - עקרונות השיווק -
כלכלה - יסודות השיווק -
כלכלה - יסודות השיווק -
כלכלה - שיטות מחקר א -
כלכלה - שיטות מחקר -
כלכלה - תורת הפירמה -
כלכלה - פיתוח והכשרת מנהלים -
כלכלה - פיתוח והכשרת מנהלים -
כלכלה - יסודות השיווק -
כלכלה - פיתוח והכשרת מנהלים -
כלכלה - פיתוח והכשרת מנהלים -
כלכלה - יסודות השיווק -
כלכלה - מבוא למנהל ולמדיניות ציבורית -
כלכלה - תורת הפירמה -
כלכלה - מושגים בסטטיסטיקה -
כלכלה - מבוא למנהל ולמדיניות ציבורית -
כלכלה - פסיכולוגיה חברתית -
כלכלה - ספרי חכמה, שירה ומגילות -
כלכלה - יסודות השיווק -
כלכלה - מועדי ישראל תלמוד הלכה ומנהג -
כלכלה - מבוא למיקרו כלכלה -
כלכלה - יחסי עבודה בעידן הגלובליזציה -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.