פרופסור

סיכומים בחינוך מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לחינוך

חינוך - מבוא למנהל חינוכי - מבוא למנהל חינוכי – סיכום הרצאות
חינוך - נוער וצעירים - סיכומים לבחינה בנוער וצעירים
חינוך - מבוא לחל”פ - מבוא לחל"פ – סיכום הרצאות
חינוך - חינוך למבוגרים - חינוך למבוגרים – סיכום הרצאות
חינוך - מבוא לתורת החינוך וההוראה - מבוא לתורת החינוך וההוראה – סמסטר א"
חינוך - דפוסי קבלת החלטות בביה”ס - דפוסי קבלת החלטות בביה"ס – סיכום הרצאות
חינוך - מערכת החינוך בישראל - מערכת החינוך בישראל – פרק 1 - מאפייני מערכת החינוך
חינוך - מערכת החינוך בישראל - מערכת החינוך בישראל – פרק 2 - מגמות במערכת החינוך והדילמות שלהן
חינוך - מערכת החינוך בישראל - מערכת החינוך בישראל – פרק 3 - נתונים על מערכת החינוך
חינוך - מערכת החינוך בישראל - מערכת החינוך בישראל – פרק 4 - המלצות וכיוונים למערכת החינוך
חינוך - תקשורת ודינמיקה בצוות - תקשורת ודינמיקה בצוות – סיכום הרצאות.
חינוך - הבנת הפרט בראייה חינוכית מערכתית -
חינוך - מבוא למנהל חינוכי -
חינוך - יסודות בסוציולוגיה חינוכית -
חינוך - יסודות בסוציולוגיה חינוכית -
חינוך - מחקר כמותי ב -
חינוך - ייעוץ מניעתי -
חינוך - חינוך לא פורמלי -
חינוך - חינוך לא פורמאלי -
חינוך - מבוא למנהל חינוכי -
חינוך - מוטיבציה והישגים -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.