פרופסור

סיכומים בלימודי אסיה ואפריקה מהאוניברסיטה העברית בפקולטה להמכון ללימודי אסיה ואפריקה, החוג ללימודי האיסלאם ומזהת

אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.