פרופסור

סיכומים בסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית בפקולטה לטבע, החוג לסטטיסטיקה

סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה- פרק 13 - פונקציות הפסד ושגיאה.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה – פרק 14 - שנספחים.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה- פרק 2 - ההצגה האקסיומטית של תורת ההסתברות.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה- פרק 3 - מרחב הסתברות ופונקציות הסתברות.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה - פרק 4 - הסתברות מותנה.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה – פרק 5 - מאורעות בלתי תלויים.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה – פרק 6 - משתנה מקרי בדיד והתפלגויות.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה- פרק 7 - משתנה מקרי דו מימדי.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה- פרק 9 - שונות של משתנה מקרי.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה – פרק 10 - שונות משותפת.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה – פרק 12 - החוק החלש של המספרים הגדולים.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה – פרק 8 - תוחלת של משתנה מקרי.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה – פרק 11 - אי שוויון מרקוב, אי שוויון צ"בישב.
סטטיסטיקה - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א (טבע) - סטטיסטיקה – פרק 1 – מאורעות.
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.