פרופסור

סיכומים במדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית בפקולטה לטבע, החוג להנדסה ומדעי המחשב

הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – כיצד לתכנן אלגוריתמים – מבוא.
הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – פרק 2 - ניתוח זמן וריצה.
הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – פרק 4 - בעיות אופטימיזציה.
הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – פרק 3 - אלגוריתמים חמדניים.
הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – פרק 6 - אלגוריתמים על גרפים.
הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – פרק 9 - אלגוריתמים הסתברותיים.
הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – פרק 11 - התאמת מחרוזות.
הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – פרק 7 - זרימה ברשתות.
הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – פרק 8 - אלגוריתמים על מספרים טבעיים.
הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – פרק 10 - חישוב מקבילי.
הנדסה ומדעי המחשב - אלגוריתמים - אלגוריתמים – פרק 5 - תכנות דינמי.
הנדסה ומדעי המחשב - חישוביות מכונות ושפות פורמליות - חישוביות – פרק 3 - שפות חסרות הקשר.
הנדסה ומדעי המחשב - חישוביות מכונות ושפות פורמליות - חישוביות – פרק 6 - מכונות טיורינג לא דטרמיניסטיות.
הנדסה ומדעי המחשב - חישוביות מכונות ושפות פורמליות - חישוביות – פרק 8 - מורכבות חישובים - זמן.
הנדסה ומדעי המחשב - חישוביות מכונות ושפות פורמליות - חישוביות – פרק 1 - שפות נורמליות ואוטומטים סופיים.
הנדסה ומדעי המחשב - חישוביות מכונות ושפות פורמליות - חישוביות – פרק 2 - שפות רגולריות.
הנדסה ומדעי המחשב - חישוביות מכונות ושפות פורמליות - חישוביות – פרק 4 - אוטומטי מחסנית.
הנדסה ומדעי המחשב - חישוביות מכונות ושפות פורמליות - חישוביות – פרק 5 - מכונות טיורינג דטרמיניסטיות.
הנדסה ומדעי המחשב - חישוביות מכונות ושפות פורמליות - חישוביות – פרק 7 - משפט Rice.
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.