פרופסור

מבחנים במכינה לעולים מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למכינות, החוג למכינה לעולים

מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - פרופ" י" שלהב תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - חיים מרציאנו תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - הרב א" עציון תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - פנחס פולונסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - דר זאב דשבסקי תשסא א
מכינה לעולים - הממשל בישראל - מר מ. משען תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - הממשל בישראל - מר מ. משען תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - אנגלית - -- תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - אנגלית - -- תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - מר פנחס פולונסקי תשסא א
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - דר זאב דשבסקי תשסא א
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - פנחס פולונסקי תשסא א
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - פינחס פולונסקי תשסב ב
מכינה לעולים - הממשל בישראל - מוטי משען תשסב ב
מכינה לעולים - הממשל בישראל - מוטי משען תשסב ב
מכינה לעולים - מכינה א ב (רוסית) - תשסב
מכינה לעולים - מבוא לפסיכולוגיה - דר דניאל קהאן תשסב
מכינה לעולים - סוגיות נבחרות בחברה הישראלית - דר י מועלם תשסב ב
מכינה לעולים - הממשל בישראל - מוטי משען תשסב ב
מכינה לעולים - הממשל בישראל - אורי בנגו תשסב
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - פנחס פולונסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - הרב א. עציון תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - ד"ר זאב דשבסקי תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - פנחס פולונסקי תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - הרב א. עציון תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - הרב א. עציון תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - ד"ר זאב דשבסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - מכינה א ב (רוסית) - תשסב
מכינה לעולים - הממשל בישראל - מר מ. משען תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - הממשל בישראל - מר מ. משען תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - הממשל בישראל - ד"ר יוספה שטיינר תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - עמנואל פרידהיים תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - פנחס פולונסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - -- תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - ד"ר זאב דשבסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - פנחס פולונסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - שרגא שמעון תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - פנחס פולונסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - חיים מרציאנו תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - ד"ר זאב דשבסקי תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - הלכה ומנהג יהודי - -- תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - הממשל בישראל - מר מ. משען תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - פנחס פולונסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - פנחס פולונסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - ד"ר זאב דשבסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - פנחס פולונסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - מר חיים מרציאנו תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - ד"ר זאב דשבסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - ד"ר זאב דשבסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - ד"ר זאב דשבסקי תשנ”ט 1999
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - הרב א. עציון תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - קווי יסוד בתולדות ישראל - -- תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - פנחס פולונסקי תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - קווי יסוד בתולדות ישראל - בועז ספידם תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - קווי יסוד בתולדות ישראל - בועז ספיבה תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - מתמטיקה 5 יחידות - ד"ר ש. ינץ תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - מתמטיקה 5 יחידות - ד"ר ש. ינץ תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - מתמטיקה 5 יחידות - ד"ר ש. ינץ תשנ”ט 1999 א’
מכינה לעולים - מתמטיקה 5 יחידות - ד"ר ינץ, ד"ר קמנסקי תשנ”ט 1999 ב’
מכינה לעולים - ספרות ישראל לדורותיה - פנחס פולונסקי תשסב א
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.