פרופסור

מבחנים במדעי הרוח כללי מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי הרוח, החוג ללימודים קלאסיים

לימודים קלאסיים - ורגיליוס - תשנט
לימודים קלאסיים - ספרות יוון בתרגום - פרוזה - ד"ר גבריאל דנציג תשס”א 2001 א
לימודים קלאסיים - פלאוטוס - דר לי מוריס תשסב ב
לימודים קלאסיים - אפיגרפיה יוונית - תשס ב
לימודים קלאסיים - אפיגרפיה יוונית - תשס
לימודים קלאסיים - אפיגרפיה יוונית - תשס
לימודים קלאסיים - קאטולוס - גב מוריס ליסה תשס
לימודים קלאסיים - קאטולוס - גב מוריס ליסה תשס
לימודים קלאסיים - חיבור פרוזה רומית - תשס א ב
לימודים קלאסיים - חיבור פרוזה רומית - תשס א ב
לימודים קלאסיים - איגרות קיקרו - פ ויצנר תשס
לימודים קלאסיים - איגרות קיקרו - פ ויצנר תשס
לימודים קלאסיים - אייסכילוס אגממנון - תשנט שנתי
לימודים קלאסיים - אייסכילוס אגממנון - תשנט שנתי
לימודים קלאסיים - ספרות רומי בתרגום - שירה - דר דוויק תשנט
לימודים קלאסיים - ספרות רומי בתרגום - שירה - דר דוויק תשנט
לימודים קלאסיים - סווטוניוס - תשנט
לימודים קלאסיים - פילון האלכסנדרוני - גב קורזקובה תשנט
לימודים קלאסיים - המשורר והשלטון - דר קורזקובה תשנט
לימודים קלאסיים - יוונית למתחילים - תשנט
לימודים קלאסיים - ורגיליוס - תשנט
לימודים קלאסיים - יוונית למתקדמים - תשנט שנתי
לימודים קלאסיים - יוונית למתקדמים - תשנט שנתי
לימודים קלאסיים - אפלטון - דר דוויק תשנט
לימודים קלאסיים - רומית למתחילים - דר פטרוף תשנט
לימודים קלאסיים - מלחמה ודמוקרטיה ביוון - דר גבריאל דנציג תשסב 2002
לימודים קלאסיים - נשים וגברים בעולם היווני והרומי - תשסב ב
לימודים קלאסיים - קיקרו - נאומים - דר ל מוריס תשסב ב
לימודים קלאסיים - Classical Backgrounds - קולברינה תשסב
לימודים קלאסיים - Classical Backgrounds - תשסב א
לימודים קלאסיים - Classical Backgrounds - דר קולברנר תשסב
לימודים קלאסיים - לטינית למתחילים - חוה קורזקובה תשסב א
לימודים קלאסיים - יוונית למתקדמים - תשסב
לימודים קלאסיים - אומנות ביוון וברומי - דר ד דוויק תשסב 2002 ב
לימודים קלאסיים - הומרוס -קריאה במקור - דר חוה קורזקובה תשסב ב
לימודים קלאסיים - אמנות ביוון ורומי - דר ד דוויק תשסב ב
לימודים קלאסיים - לטינית למתחילים - דר חוה קורזקובה תשסב ב
לימודים קלאסיים - קיקרו - נאומים - דר ל מוריס תשסב ב
לימודים קלאסיים - מלחמה ודמוקרטיה ביוון - דר גבריאל דנציג תשסב 2002
לימודים קלאסיים - פלאוטוס - דר ל מוריס תשסב ב
לימודים קלאסיים - יוונית למתחילים - תשסב ב
לימודים קלאסיים - לטינית למתחילים - חוה קורזקובה תשסב א
לימודים קלאסיים - לטינית למתחילים - תשסב
לימודים קלאסיים - יוונית למתחילים - תשסב ב
לימודים קלאסיים - מבוא ליוון ורומא - גבריאל דנציג תשסב 2002 ב
לימודים קלאסיים - המסורת הקלאסית בתרבות המערב - תש”ס 2000
לימודים קלאסיים - המסורת הקלאסית בתרבות המערב - פרופ’ לשם תשנ”ט 1998 ב’
לימודים קלאסיים - אומנות ביוון וברומי ללא מתמחים - תש”ס 2000
לימודים קלאסיים - ספרות רומי בתרגום - פרוזה - דר’ דוויק תש”ס 2000
לימודים קלאסיים - ספרות רומי בתרגום - פרוזה - דר’ דווויק תש”ס 2000
לימודים קלאסיים - ספרות רומי בתרגום - פרוזה - פרופ’ שמואל שקולניקוב תש”ס 2000
לימודים קלאסיים - ספרות רומי בתרגום - פרוזה - פרופ’ שמואל שקולניקוב תש”ס 2000
לימודים קלאסיים - אומנות ביוון וברומי - תש”ס 2000
לימודים קלאסיים - אומנות ביוון וברומי - דר’ דוויק תש”ס 2000
לימודים קלאסיים - שירת יוון בתרגום - דר’ דנצוג תש”ס 2000
לימודים קלאסיים - שירת יוון בתרגום - דר’ דנצוג תש”ס 2000
לימודים קלאסיים - נשים וגברים בעולם היווני והרומי - תשסב ב
לימודים קלאסיים - אפלטון - ד"ר גבריאל דנציג תשס”א 2001 א
לימודים קלאסיים - רומית למתחילים - גב’ חוה קורזקובה תשס”א 2001 א
לימודים קלאסיים - הורטיוס - ד"ר ד.דוויק תשס”א 2001 א
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.