פרופסור

מבחנים במנהל ציבורי ממכללת ספיר בפקולטה למינהל , החוג למדיניות ומנהל ציבורי

מדיניות ומנהל ציבורי - דיני עבודה - עו”ד איל פלג תשס”ה 2005
מדיניות ומנהל ציבורי - ספורט ופוליטיקה בישראל ובעולם - תשס”ג 2003
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא למנהל ציבורי ב’ - ד”ר צבי שולדינר תשס”ה 2005
מדיניות ומנהל ציבורי - ספורט ופוליטיקה בישראל ובעולם - תשס”ה 2005
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא לחשבונאות ניהולית - אלי תורג’מן ויורם חדד תשס”ה 2005
מדיניות ומנהל ציבורי - התארגנות קהילתית באזור הדרום - שני אלפסי-קקון 0
מדיניות ומנהל ציבורי - סוגיות בניהול מערכות רווחה - ד”ר יוסי כורזים תשסה 2005
מדיניות ומנהל ציבורי - פוליטקה של התקצוב - ד”ר צבי שולדינר תשסה 2005
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא לניהול כספי מלכ”רים - אחמד איאד תשסה 2005 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא לממשל ופוליטיקה - נבו עדו תשס”ה 2005
מדיניות ומנהל ציבורי - תמורות בפוליטיקה ובחברה הישראלית - ד”ר עדו נבו תשסו 2006
מדיניות ומנהל ציבורי - התארגנות קהילתית באזור הדרום - שני אלפסי 1 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - פוליטקה של התקצוב - דר צבי שולדינר תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - סטטיסטיקה א - דר אלכס גוטלר דר יעל פוזננסקי מיכל זילבר תמר קשת ברב תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא למנהל ציבורי ב’ - ד”ר צבי שולדינר תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - סטטיסטיקה א - דר אלכס גוטלר דר יעל פוזננסקי מיכל זילבר תמר קשת ברב תשסו 2006 א
מדיניות ומנהל ציבורי - תנועות חברתיות ותקשורת המונים - ד”ר איתן אלימי 0
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא למנהל ציבורי א - ד”ר צבי שולדינר וארז צפדיה תשס”ו 2006 א
מדיניות ומנהל ציבורי - פוליטקה של התקצוב - דר צבי שולדינר תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא לניהול כספי מלכ”רים - אחמד איאד תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - סטטיסטיקה א - דר אלכס גוטלר דר יעל פוזננסקי מיכל זילבר תמר קשת ברב תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא לחשבונאות ניהולית - דר עמיהוד דותן, רוח יורם חדד תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - סוגיות נבחרות בפוליטיקה ישראלית - מזי אברהם תשס”ו 2006 א
מדיניות ומנהל ציבורי - ספורט ופוליטיקה בישראל ובעולם - עדו נבו תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - עיתונות נשים - דר נאוה כהן אביגדור תשסה 2005 א
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא למדעי ההתנהגות - תמר זנדברג תשס”ה 2005 קיץ
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא למנהל ציבורי ב’ - דר צבי שולדניר דק ארז צפדינה תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - חשבונאות פיננסית - גיל לוי תשסג 2003
מדיניות ומנהל ציבורי - טרור ופוליטיקה - דר צבי שולדינר תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - סדנת קריאה וכתיבה אקדמאית - תשס”ה 2005 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - יסודות המימון - איתן חורי תשס”ה 2005
מדיניות ומנהל ציבורי - תמורות בפוליטיקה ובחברה הישראלית - ד”ר עדו נבו תשס”ו 2006
מדיניות ומנהל ציבורי - המקום הבדווי בנגב - הגר גפן תשס”ו 2006 א
מדיניות ומנהל ציבורי - סטטיסטיקה א - פוזננסקי יעל תשסד 2004
מדיניות ומנהל ציבורי - אתיקה - ד”ר רוברט אלבין תשסג 2003 א
מדיניות ומנהל ציבורי - סטטיסטיקה א - קשת ברב תמר תשסו 2006 א
מדיניות ומנהל ציבורי - תפיסות עוני ומדיניות ציבורית - דר חנה כץ תשסה 2005 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - סדנת קריאה וכתיבה אקדמאית - תשסו 2006 א
מדיניות ומנהל ציבורי - בניה וישום מיומנויות חשיבה - ד”ר אורית בן צבי אסרף תשס”ו 2006
מדיניות ומנהל ציבורי - אתיקה משמעת ופלילים בשירות הציבורי - ע”וד שמעון ארז בלום תשסו 2006
מדיניות ומנהל ציבורי - סדנת קריאה וכתיבה אקדמאית - תשס”ו 2006
מדיניות ומנהל ציבורי - לקראת אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא בישראל - דר אורית בן צבי אסרף תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - סטטיסטיקה ב - תמר קשת ברב תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - האשה בחברות אסלאמיות - דר אורי נתן 0
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא למנהל ציבורי א - דר צבי שולדינר תשסד 2004 א
מדיניות ומנהל ציבורי - תנועות חברתיות ותקשורת המונים - דר איתן אלימי 0
מדיניות ומנהל ציבורי - גברים ונשים בעולם העבודה - יהודית מורג תשסה 2005 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא למתמטיקה - נאסר היאם,כהנים פרי, ספדי זיאד תשס”ו 2006
מדיניות ומנהל ציבורי - סוגיות בניהול מערכות רווחה - דר יוסי כורזים תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - בניה וישום מיומנויות חשיבה - ד”ר אורית בן צבי אסרף 0
מדיניות ומנהל ציבורי - שינוי קהילות ואירגונים - דר מנחם טופל תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - ניהול מומחים או דמוקרטיה - ד”ר מנחם טופל תשסד 2004 א
מדיניות ומנהל ציבורי - ניהול מומחים או דמוקרטיה - ד”ר מנחם טופל תשס”ד 2004 א
מדיניות ומנהל ציבורי - סטטיסטיקה ב - יעל פוזננסקי תשסא 2001 קיץ
מדיניות ומנהל ציבורי - סטטיסטיקה ב - תמר קשת ברב תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא לממשל ופוליטיקה - דר עדו נבו תשסו 2006 ב
מדיניות ומנהל ציבורי - מבוא לממשל ופוליטיקה - דר עדו נבו תשסז 2007 א
מדיניות ומנהל ציבורי - סדנת קריאה וכתיבה אקדמאית - תשסז 2007 א
מדיניות ומנהל ציבורי - בניה וישום מיומנויות חשיבה - דר אורית בן צבי אסרף תשסז 2007 א
מדיניות ומנהל ציבורי - שמאל, ימין: סוציאליזם ומהפכה באירופה ובישראל - דר ורדה פרומן תשסז 2007 א
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.