פרופסור

מבחנים במנהל ציבורי מאוניברסיטת תל אביב בפקולטה למדעי החברה, החוג למדיניות ציבורית

מדיניות ציבורית - יסודות ושיטות כמותיות בכלכלה - יואב גזית יפעת פז תשסא א
מדיניות ציבורית - תאוריות ארגוניות וניהוליות - ישראל דרורי תשס ב
מדיניות ציבורית - משפט חוקתי ואתיקה ציבורית - זאב סגל תשס ב
מדיניות ציבורית - מבוא למדיניות ציבורית - איריס גבע מאי תשסא א
מדיניות ציבורית - שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית - ברוך מבורך תשסב א
מדיניות ציבורית - משפט חוקתי ואתיקה ציבורית - זאב סגל תשסב א
מדיניות ציבורית - מיקרו כלכלה - יפעת פז תשסא קיץ
מדיניות ציבורית - מדיניות קרקע ותכנון - אלי ורצברגר תשס ב
מדיניות ציבורית - יזמות בסקטור הציבורי - תמר לרנטל תשס א
מדיניות ציבורית - מבוא למדיניות עירונית - א ורצברגר תשס א
מדיניות ציבורית - יסודות הכלכלה - יפעת פז תשס קיץ
מדיניות ציבורית - שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית - ברוך מבורך צבי פיזיק תשסא קיץ
מדיניות ציבורית - יישום מדיניות גישות ושיטות - איריס גבע מאי תשסב א
מדיניות ציבורית - ניתוח ארועי מדיניות - א ורצברגר תשס א
מדיניות ציבורית - יסודות ושיטות כמותיות בכלכלה - י גזית ג טרבולסקי תשס א
מדיניות ציבורית - מגמות ביזור במגזר הציבורי מקרה השלטון המקומי - נחום בן אליא תשס א
מדיניות ציבורית - שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית - ב מבורך צבי פיזיק תשסא ב
מדיניות ציבורית - כלכלה ניהולית - יואב גזית תשסא ב
מדיניות ציבורית - יישום מדיניות גישות ושיטות - ישראל דרורי תשס א
מדיניות ציבורית - ניתוח ארועי מדיניות - ישראל דרורי תשס ב
מדיניות ציבורית - כלכלה ניהולית - יואב גזית תשס ב
מדיניות ציבורית - שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית - ב מבורך צ פיזיק תשס ב
מדיניות ציבורית - מבחן גמר - ניל גנדל תשס א
מדיניות ציבורית - ארגון תעשייתי ופיקוח - ניל גנדל תשס ב
מדיניות ציבורית - יסודות החשבונאות - יואב גזית תשס ב
מדיניות ציבורית - חברות ממשלתיות בישראל - דני קורן תשס א
מדיניות ציבורית - יסודות החשבונאות - יפעת פז תשס קיץ
מדיניות ציבורית - יסודות החשבונאות - יואב גזית תשסא א
מדיניות ציבורית - יסודות החשבונאות - יואב גזית תשסא ב
מדיניות ציבורית - מדיניות קרקע ותכנון - א ורצברגר תשסא ב
מדיניות ציבורית - התקציב במגזר הציבורי - חנה אופק תשס א
מדיניות ציבורית - מיקרו כלכלה - דן בן דוד תשסא א
מדיניות ציבורית - התקציב במגזר הציבורי - חנה אופק תשסא א
מדיניות ציבורית - גישות ניהול בשירות ציבורי - חנה אופק תשס ב
מדיניות ציבורית - גישות ניהול בשירות ציבורי - חנה אופק תשסא ב
מדיניות ציבורית - קבלת החלטות - א ורצברגר תשסא ב
מדיניות ציבורית - היבטים חברתיים ופוליטים של מדיניות ציבורית - גילה מנחם תשס ב
מדיניות ציבורית - היבטים חברתיים ופוליטים של מדיניות ציבורית - גילה מנחם תשס א
מדיניות ציבורית - שיטות מחקר למתקדמים - ניל גנדל תשס א
מדיניות ציבורית - החברה הישראלית למדיניות ציבורית - מ סמיונוב ת לרנטל תשס א
מדיניות ציבורית - מדיניות עלייה וקליטה - יאיר צבן תשסא א
מדיניות ציבורית - מבוא למדיניות ציבורית - דוד נחמיאס תשס ב
מדיניות ציבורית - משפט חוקתי ואתיקה ציבורית - זאב סגל תשס א
מדיניות ציבורית - משפט חוקתי ואתיקה ציבורית - זאב סגל תשסא ב
מדיניות ציבורית - משפט חוקתי ואתיקה ציבורית - זאב סגל תשסא א
מדיניות ציבורית - יסודות ושיטות כמותיות בכלכלה - יואב גזית תשסא א
מדיניות ציבורית - מגמות ביזור במגזר הציבורי מקרה השלטון המקומי - נחום בן אליא תשסא א
מדיניות ציבורית - עלות תועלת והערכת פרוייקטים ציבורים - יוסי ברכמן תשסא א
מדיניות ציבורית - שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית - ב מבורך צ פיזיק תשסא א
מדיניות ציבורית - יישום מדיניות גישות ושיטות - ישראל דרורי תשסא א
מדיניות ציבורית - התקציב במגזר הציבורי - חנה אופק תשסב א
מדיניות ציבורית - יסודות הכלכלה - דן בן דויד תשסב ב
מדיניות ציבורית - מימון ציבורי - ערן ישיב תשסב ב
מדיניות ציבורית - יישום מדיניות גישות ושיטות - איריס גבע מאי תשסב א
מדיניות ציבורית - כלכלה ניהולית - יואב גזית תשסב ב
מדיניות ציבורית - קבלת החלטות - אליה ורצברגר תשסב ב
מדיניות ציבורית - ארגון תעשייתי ופיקוח - ניל גנדל תשסב ב
מדיניות ציבורית - תורת המשחקים - תשסב א
מדיניות ציבורית - תיאוריות קלאסיות - ניסים מזרחי תשסב א
מדיניות ציבורית - יסודות החשבונאות - יואב גלית תשסב א
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.