פרופסור

מבחנים בשפה וספרות אנגלית ממכללת בית ברל בפקולטה לכללי, החוג לאנגלית

אנגלית - בלשנות - ד"ר אחמד סעדי 0
אנגלית - הבעה בכתב - דר פגי ברזילי תשסא א
אנגלית - פונטיקה - דר פגי ברזילי תשסא ב
אנגלית - פונטיקה - תשסא א
אנגלית - הבעה בכתב - תשסא א
אנגלית - הבעה בכתב - פגי גרזילי תשסא ב
אנגלית - בלשנות - ד"ר עמנואל אלון 0
אנגלית - בלשנות - תשס”א 2001 חורף
אנגלית - בלשנות - חנה בר-יוסף תש”ס 2000 ב’
אנגלית - בלשנות - ד"ר עמנואל אלון תש”ס 2000
אנגלית - בלשנות - ד"ר עמנואל אלון 0
אנגלית - בלשנות - ד"ר עמנואל אלון תש”ס 2000
אנגלית - בלשנות - ד"ר עמנואל אלון תשנ”ח 1998
אנגלית - בלשנות - ד"ר רינה גפני תש”ס 2000 ב’
אנגלית - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר ברברה פרסקו תשסב 2002 א
אנגלית - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר ברברה פרסקו תשסב 2002 ב
אנגלית - יהדות - דר יונתן ספרן תשסב 2002 ב
אנגלית - דקדוק - תשסב 2002 א
אנגלית - יהדות - דר יונתן ספרן תשסב 2002 א
אנגלית - סטטיסטיקה ושיטות מחקר - דר ברברה פרסקו תשסב 2002 ב
אנגלית - יהדות - דר יונרן ספרן תשסב 2002 ב
אנגלית - יהדות - דר יונתן ספרן תשסב 2002 א
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.