פרופסור

מבחנים בכלכלה וניהול ממכללה נתניה בפקולטה למנהל עסקים, החוג למנהל עסקים

מנהל עסקים - יסודות הניהול - פרופ צינר אהרון תשנט 1999 א
מנהל עסקים - חקר ביצועים - יוסי שפטן תשס 2000 ב
מנהל עסקים - ניהול פרסום - ליברמן תשס 2000 ב
מנהל עסקים - מבוא לפרסום - ליברמן תשנט 1999 ב
מנהל עסקים - מנהל עסקים בינלאומי - דר יורם לבנון תשסא 2001 א
מנהל עסקים - מבוא לפרסום - ליברמן תשנט 1999 ב
מנהל עסקים - חשבונאות ניהולית - רוזביץ תשנט 1999 א
מנהל עסקים - דיני עבודה - נחמן אורי תשנח 1998
מנהל עסקים - שיטות כמותיות - יוסי שיפטן תשנט 1999 ב
מנהל עסקים - שיטות כמותיות - יוסי שיפטן תשנט 1999 ב
מנהל עסקים - מתמטיקה א - יוסי שיפטן תשנט 1999 א
מנהל עסקים - מתמטיקה א - דר בלנוב זלמן תשסא 2001
מנהל עסקים - מתמטיקה א - דר בלנוב
מנהל עסקים - מערכות פתוחות - תשסא 2001
מנהל עסקים - סטטיסטיקה א - יוסי שיפטן תשס 2000 א
מנהל עסקים - סטטיסטיקה א - יוסי שיפטן תשנט 1999 א
מנהל עסקים - סטטיסטיקה א - יוסי שיפטן תשנט 1999 ב
מנהל עסקים - סטטיסטיקה א - יוסי שיפטן תשס 2000 ב
מנהל עסקים - סטטיסטיקה א - יוסי שיפטן תשנט 1999 ב
מנהל עסקים - תורת הפירמה - אנדרו שיין תשנט 1999
מנהל עסקים - תורת הפירמה - אנדרו שיין תשסא 2001
מנהל עסקים - תורת הפירמה - אנדרו שיין תשסא 2001
מנהל עסקים - יחבל - נח מלץ תשסא 2001
מנהל עסקים - דיני עסקים - דר רות פלאטו שנער תשנט 1999 ב
מנהל עסקים - דיני עסקים - דר רות פלאטו שנער תשנט 1999 ב
מנהל עסקים - דיני עסקים - דר רות לפאטו שנער תשנט 1999 א
מנהל עסקים - דיני תאגידים - דר רות פלאטו שנער תשס 2000 ב
מנהל עסקים - דיני תאגידים - דר רות פלאטו שנער תשסא 2001 ב
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש - פרופ’ אהרון צינר תשס 2000 ב
מנהל עסקים - כלכלה ומסחר בינלאומי - דר אנדרו שיין תשנט 1999 א
מנהל עסקים - שימושי מחשב - שלמה ארד תשסא 2001 ב
מנהל עסקים - ניהול משאבי אנוש - אהרון צינר 0
מנהל עסקים - יסודות החשבונות - אסתר מטלס תשסא 2001 ב
מנהל עסקים - שימושי מחשב - שלמה ארד
מנהל עסקים - שימושי מחשב - שלמה ארד תשסא 2001 א
מנהל עסקים - שימושי מחשב -
מנהל עסקים - כלכלה ומסחר בינלאומי - דר אנדרו שיין תשנט 1999 א
מנהל עסקים - מתמטיקה ב - יוסי שיפטן תשנט 1999 ב
מנהל עסקים - תקשורת שיווקית וחקר קהלים - מבחן לדוגמא 0
מנהל עסקים - מיקרו כלכלה -
מנהל עסקים - מיקרו כלכלה -
מנהל עסקים - מיקרו כלכלה -
מנהל עסקים - מיקרו כלכלה -
מנהל עסקים - יסודות החשבונאות -
מנהל עסקים - יסודות החשבונאות -
מנהל עסקים - מימון ב -
מנהל עסקים - מימון ב -
מנהל עסקים - מימון ב -
מנהל עסקים - מימון ב -
מנהל עסקים - מימון ב -
מנהל עסקים - מימון ב -
מנהל עסקים - מימון ב -
מנהל עסקים - בחירת תיק השקעות -
מנהל עסקים - כלכלה בינלאומית -
מנהל עסקים - כלכלה בינלאומית -
מנהל עסקים - כלכלה בינלאומית -
מנהל עסקים - כלכלה בינלאומית -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.