פרופסור

מבחנים בכלכלה וניהול מba מנהלים בפקולטה לכללי, החוג לכללי

כללי - משא ומתן - לירית אבלס -ריוין תשס
כללי - יסודות המחשבה המערבית - נופר שמעוני תשסד 2004 א
כללי - השלמות בכלכלה ומימון - עמיאל אורן תשסד 2004 ב
כללי - ניהול התפעול - אסתי פריש תשסד 2004 א
כללי - מבוא לסוציולוגיה ב - אורלי אלון תשסד 2004 ב
כללי - מבוא לקבלת החלטות - יוסי יסעור תשסג 2003 קיץ
כללי - מבוא לקבלת החלטות - יוסי יסעור תשסד 2004 א
כללי - מבוא לקבלת החלטות - יוסי יסעור תשסב 2002 א
כללי - מבוא לקבלת החלטות - יוסי יסעור תשס 2000 א
כללי - מבוא לקבלת החלטות - יוסי יסעור תשס
כללי - אנגלית - תשס 2000
כללי - אנגלית - תשסג 2003
כללי - סטטיסטיקה ישומית - אידה קוקליאנסקי תשסד 2004
כללי - ממשל, מדיניות ופוליטיקה - מאור ענת תשסד 2004 קיץ
כללי - אנגלית - פנינת סבן שירי מאירוביץ תשסג 2003 קיץ
כללי - אנגלית - גילית קלמנוביץ תשסד 2004 א
כללי - ממשל, מדיניות ופוליטיקה - ענת מאור תשסג 2003 קיץ
כללי - שיטות מחקר - גיורא גלילי תשסד 2004 א
כללי - אנגלית - מירי נבו א
כללי - ממשל, מדיניות ופוליטיקה - מאור ענת תשסד 2004 ב
כללי - מבוא לסוציולוגיה - אורלי אלון תשסג 2003 קיץ
כללי - מערכות מידע בארגונים - יוסי נטוביץ תשסד 2004 קיץ
כללי - מבוא לקבלת החלטות - יוסי יסעור תשסג 2003 קיץ
כללי - מבוא לקבלת החלטות - יוסי יסעור תשסד 2004 ב
כללי - שיטות במחקר חברתי - הדס הרמתי תשס 2000 א
כללי - מחשבות על הגלובליזציה - אפרתי דניאל תשסג 2003 קיץ
כללי - מחשבות על הגלובליזציה - דניאל אפרתי תשסד 2004 א
כללי - מבוא לאנתרופולוגיה - פרידמן פלג קרן תשסד 2004 א + ב
כללי - מחשבות על הגלובליזציה - דניאל אפרתי תשסד 2004 קיץ
כללי - מחשבות על הגלובליזציה - אפרתי דניאל תשסד 2004 ב
כללי - חשבונאות ניהולית - אברהם פולובין תשנו 1996 א
כללי - סטטיסטיקה ב - אבי קורן אידה קוקליאנסקי תשסד 2004
כללי - אדם חברה ומידע - דר יוני מזרחי תשס 2000
כללי - התנהגות ארגונית - ענת מילנר תשסג 2003 א
כללי - מימון ב - זאב גולניק תשס
כללי - מבוא לסוציולוגיה - ישראל פלג תשס 2000
כללי - ניהול משאבי אנוש - ענת מילנר תשסב 2002 ב
כללי - אפיקי השקעה בשוק ההון - זאב גולניק תשס 2000
כללי - מבוא לניהול - ענת מילנר תשסב 2002 קיץ
כללי - המבנה החברתי ומוסדי של ישראל - מבחן סיום - ישראל פלג תשס
כללי - ניהול התפעול - שי רוזנס 2
כללי - מבוא לניהול - דר לירית אבלס ריוין
כללי - יסודות החשבונאות א - רוח נחום אילן א
כללי - משא ומתן - דר לירית אבלס ריוין
כללי - התנהגות ארגונית - דר לירית אבלס ריוין
כללי - חשיבה תוצאתית - תכנון ובקרה - נחום קמינקא תשסה 2005 א
כללי - מתמטיקה - 2003
כללי - הסתברות וסטטיסטיקה א - 0
כללי - הסתברות וסטטיסטיקה א - 0 ב
כללי - הסתברות וסטטיסטיקה א - תשנט 1999
כללי - מתמטיקה - תשסד 2004 ספטמבר
כללי - מתמטיקה - תשסג 2003
כללי - סטטיסטיקה ישומית - אידה קוקליאנסקי תשסד 2004
כללי - מבוא לקבלת החלטות - תשסה 2005 041205
כללי - מבוא לקבלת החלטות - חלק ממבחן תשסב 2002 220302
כללי - מבוא לקבלת החלטות - חלק ממבחן תשסא 2001 240601
כללי - מבוא לקבלת החלטות - תשסג 2003 150903
כללי - מבוא לקבלת החלטות - מבחן קליל 0
כללי - מבוא לקבלת החלטות - חלק ממבחן תשס 2000 ינואר
כללי - מבוא לקבלת החלטות -
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.