פרופסור

מבחנים בגיאוגרפיה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג לגיאוגרפיה

גיאוגרפיה - יסודות מבני נתונים - דר יפים קלמן תשסא א
גיאוגרפיה - תיירות עירונית - תש”ס 2000
גיאוגרפיה - פרקים בתורת הקרקע - דר מ. וידר תשנ”ט 1999 א’
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה היסטורית תיירותית של ירושלים - פרופ’ יוסי כץ תש”ס 2000
גיאוגרפיה - מבוא לכרטוגרפיה - דר מקסים שושני, גב’ יפית כהן תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - מבוא לכרטוגרפיה - דר מקסים שושני , גב’ יפית כהן תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - מבוא לגיאוגרפיה של האוכלוסיה - פרופ’ י. שלהב תשנ”ט 1999 א’
גיאוגרפיה - פרקים בתורת הקרקע - דר מ וידר תשסב א
גיאוגרפיה - כימיה לגאוגרפים - פרופ’ א. גורדון תשס”א 2001 א’
גיאוגרפיה - מבוא לגיאומורפולוגיה - דר שרה פריאנטה תשסב 2002 א
גיאוגרפיה - זיהום קרקעות - פרופ י שינברג תשסא א
גיאוגרפיה - פרקים בתורת הקרקע - דר מ וידר תשסא א
גיאוגרפיה - מבוא לגיאומורפולוגיה - פרופ חנוך לביא תשסא א
גיאוגרפיה - מבוא למשפט סביבתי - עוד דן ליברטי תשסב ב
גיאוגרפיה - מבוא לגיאוגרפיה היסטורית - פרופ יוסף כץ תשסב ב
גיאוגרפיה - אקלים אי - פרופ י גולדרייך תשסב ב
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה היסטורית תיירותית של ירושלים - פרופ יוסף כץ תשסב ב
גיאוגרפיה - יישומי מחשב בגיאוגרפיה - דר יורם בנימיני תשסב א
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה רגיונלית של מישור החוף - דר משה וידר דר מיכאל סופר תשסב
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה רגיונלית של הגליל - דר משה וידר ודר מיכאל סופיר תשסב
גיאוגרפיה - מבוא לאיכות הסביבה - פרופ שינברג יצחק תשסב ב
גיאוגרפיה - שיטות כמותיות ב - פרופ מאיר שניידר תשסב ב
גיאוגרפיה - שיטות כמותיות ב - פרופ מאיר שניידר תשסב ב
גיאוגרפיה - שיטות כמותיות א - נעמי מושקוביץ תשסב א
גיאוגרפיה - פרקים בתורת הקרקע - מ וידר תשסב
גיאוגרפיה - גיאומורפולוגיה נחלית - דר נעם גרינבאום תשסב 2002 א
גיאוגרפיה - מבוא לגיאוגרפיה היסטורית - פרופ יוסף כץ תשסב ב
גיאוגרפיה - מתמטיקה לגאוגרפים - דר ש ינץ תשסב 2002 ב
גיאוגרפיה - יסודות מבני נתונים - דר יפים קלמן תשסב ב
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה רגיונלית של מישור החוף - דר מיכאל סופר תשסב
גיאוגרפיה - גבולות והתיישבות בפרספקטיבה - פרופ” י. כץ תשנ”ט 1999 א’
גיאוגרפיה - פרקים בתורת הקרקע - דר מ וידר תשסב 2002
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה יישובית של ארץ ישראל - -- תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה יישובית של ארץ ישראל - -- תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - מבוא לגיאומורפולוגיה - דר שרה פריאנטה תשסב א
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה היסטורית תיירותית של ירושלים - פרופ יוסף כץ תשסב ב
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה עירונית היסטורית של ירושלים - פרופ" י" כץ תשנ”ט 1999 קיץ
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה רגיונלית של המזרח התיכון - ד"ר מיכאל סופר תשנ”ט 1999 א’
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה רגיונלית של הנגב - פרופסור חנוך לביא, ד"ר עירית עמית תשנ”ט 1999 ב’
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה רגיונלית של הנגב - פרופסור חנוך לביא, ד"ר עירית עמית תשנ”ט 1999 ב’
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה היסטורית של סלבים וכוזרים - פרופ סוניס מיכאל תשסב ב
גיאוגרפיה - מגטו לפרוור - פרופ" י" שלהב תשנ”ט 1999 א’
גיאוגרפיה - מגטו לפרוור - ד"ר שמואל פיינר תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - מגטו לפרוור - פרופ" י" שלהב תשנ”ט 1999 א’
גיאוגרפיה - מגטו לפרוור - ד"ר שמואל פיינר תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - ייעוד קרקעות - דר מ וידר תשסב
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה פוליטית - פרופ" י" שלהב תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה פוליטית - פרופ" י. שלהב תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה פוליטית - ד"ר יואב רינון תש”ס 2000 א’
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה פוליטית - פרופסור איגור פרימוראץ תש”ס 2000 ב’
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה פוליטית - פרופ"amp; מנחם ברינקר תש”ס 2000 ב’
גיאוגרפיה - גיאוגרפיה פוליטית -
גיאוגרפיה - תכנון ושימור - ד"ר עירית עמית תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - תכנון ושימור - ד"ר עירית עמית תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - שיטות כמותיות ב - נעמי מושקוביץ תשנ”ט 1999 ב’
גיאוגרפיה - שיטות כמותיות ב - ד"ר ש. שפיצר תשנ”ט 1999 ב’
גיאוגרפיה - תיירות עירונית - -- תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - תיירות עירונית - ד"ר שמואל פיינר תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - תיירות עירונית - ד"ר שמואל פיינר תשנ”ט 1999
גיאוגרפיה - ציון מבחן לתואר שני-מסלול ב - ד"ר י. גולדרייך תשנ”ט 1999 ב’
1  2  3  4 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.