פרופסור

מבחנים בהנדסת תוכנה מהנדסה בפקולטה להנדסת מחשבים, החוג להנדסת מחשבים

הנדסת מחשבים - משדפ חלקיות - יוסף רויטפרב תשסב 2004 ב
הנדסת מחשבים - הסתברות - יוסי קאופמן תשסד 2004 א
הנדסת מחשבים - הסתברות - יוסי קאופמן תשסד 2004 א
הנדסת מחשבים - דחיסת נתונים - מירון עידו תשסד 2004 ב
הנדסת מחשבים - דחיסת נתונים - עידו מירון תשסד 2004 ב
הנדסת מחשבים - מבני נתונים ואלגוריתמים א - פרייזלר מירי תשסד 2004 ב
הנדסת מחשבים - הסתברות - יוסי קאופמן תשסד 2004 ב
הנדסת מחשבים - מבוא לתורת הגרפים -
הנדסת מחשבים - מערכות real time - טלוף שמריה תשסג 2003 ב
הנדסת מחשבים - ניהול פרויקטי תוכנה 209cs - תשסב 2002 א
הנדסת מחשבים - מבוא להסתברות - יוסי קאופמן תשסג 2003 א
הנדסת מחשבים - מערכות real time - טואף שמריהו תשסד 2004 ב
הנדסת מחשבים - אסמבלר ibm - מהט משרד העבודה תשנו 1996
הנדסת מחשבים - מתמטיקה בדידה - מירי פרייזלר תשסג 2003 ב
הנדסת מחשבים - מתמטיקה בדידה - מירי פרייזלר תשסד 2004 ב
הנדסת מחשבים - עקרונות התכנות ו ++c - אראלה עמית תשסד 2004 א
הנדסת מחשבים - אותות אקראיים ורעש - תשסד א
הנדסת מחשבים - סטטיסטיקה - תשנו 1996
הנדסת מחשבים - סטטיסטיקה - תשנו 1996
הנדסת מחשבים - הסתברות - יוסי קאופמן תשסה 2005 א
הנדסת מחשבים - עקרונות התכנות ו ++c - מירי פרייזלר תשסה 2005 א
הנדסת מחשבים - ארגונומיה - מורן אלנקוה תשסה 2005 אביב
הנדסת מחשבים - יסדות פיזיקה -
הנדסת מחשבים - יסודות פיזיקה -
הנדסת מחשבים - יסודות פיזיקה מכניקה -
הנדסת מחשבים - יסודות פיזיקה מכניקה -
הנדסת מחשבים - אלגברה לינארית -
הנדסת מחשבים - אלגברה ליניארית -
הנדסת מחשבים - מבוא לחדו"א -
הנדסת מחשבים - חדו"א 1 -
הנדסת מחשבים - יסודות הפיזיקה 2-חשמל -
הנדסת מחשבים - חדו"א 2 -
הנדסת מחשבים - פיזיקה 1 -
הנדסת מחשבים - משוואות דפרנציאליות רגילות -
הנדסת מחשבים - משוואות דיפרנציאליות רגילות-מד"ר -
הנדסת מחשבים - עקרונות התכנות ושפת C -
הנדסת מחשבים - עקרונות התכנות ושפת C -
הנדסת מחשבים - יסודות הפיזיקה 2-חשמל -
הנדסת מחשבים - יסודות פיזיקה חשמל -
הנדסת מחשבים - משוואות דיפרנציאליות רגילות-מד"ר -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.