פרופסור

מבחנים בחשבונאות ממכללת אחוה בפקולטה לניהול, החוג לחשבונאות

חשבונאות - מבוא לחשבונאות פיננסית - דר בניסטי תשנג 1993 א
חשבונאות - ביקורת חשבונות וסוגיות מיוחדות - דר זכרי ברניס תשמח 1988 א
חשבונאות - מבוא לחשבונאות פיננסית - דר בניסטי, מר איילון תשמט 1989 א
חשבונאות - מבוא לחשבונאות פיננסית - דר גילה בניסטי תשנב 1992 א
חשבונאות - תכנון מיסים - רוח אילן עזרא תשנט 1999 ב
חשבונאות - מבוא לחשבונאות פיננסית - דר בניסטי, רוח ז’יני תשנג 1993 ב
חשבונאות - ביקורת חשבונות וסוגיות מיוחדות - רוח פנחס בהט תשנז 1997 ב
חשבונאות - חשבונאות פיננסית ב - דר גילה בניסטי תשנא 1991 א
חשבונאות - בקורת חשבונות 2ב - רוח פנחס בהט תשנד 1994 ב
חשבונאות - בקורת חשבונות 2ב - רוח פנחס בהט תשנח 1998 ב
חשבונאות - מבוא לחשבונאות פיננסית - גב כרמית זיני, מר מוני ברק תשנז 1997 א
חשבונאות - חשבונאות פיננסית ב - דר גילה בניסטי תשמח 1988 ב
חשבונאות - חשבונאות פיננסית ב - דר גילה בניסטי תשמט 1989 ב
חשבונאות - ביקורת חשבונות - רוח מייק דרזי תשנו 1996 א
חשבונאות - ניתוח דוחות כספיים - דר אייל אילון תשנא 1991 ב
חשבונאות - בקורת חשבונות 2א - רוח בהט פנחס תשנה 1995 א
חשבונאות - ביקורת חשבונות וסוגיות מיוחדות - דר פנחס בהט תשנז 1997 א
חשבונאות - בקורת חשבונות 2א - רוח פנחס בהט תשנח 1998 א
חשבונאות - ניתוח ניירות ערך - פרופ אורי בן ציון תשסא 2001 א
חשבונאות - בקורת חשבונות 2א - רוח בהט פנחס תשנג 1993 א
חשבונאות - חשבונאות פיננסית ב - דר גילה בניסטי תשמח 1988 ב
חשבונאות - בקורת חשבונות 2ב - רוח פנחס בהט תשנה 1995 ב
חשבונאות - מבוא לחשבונאות פיננסית - דר גילה בניסטי, גב זיני תשנג 1993 ב
חשבונאות - מבוא לחשבונאות פיננסית - רוח מר מוני ברק, דר זיני כרמיל תשנח 1998 ב
חשבונאות - חשבונאות פיננסית מתקדמת - דר גילה בניסטי תשנז 1997 ב
חשבונאות - בקורת חשבונות 2ב - רוח פנחס בהט תשנח 1998 ב
חשבונאות - בקורת חשבונות 2ב - רוח פנחס בהט תשנט 1999 ב
חשבונאות - ביקורת חשבונות וסוגיות מיוחדות - דר זכרי ברניס תשן 1990 ב
חשבונאות - בקורת חשבונות 2א - רוח פנחס בהט תשנח 1998 א
חשבונאות - מבוא לחשבונאות פיננסית - דר כרמלה זיני, מר מוני ברק תשנז 1997 ב
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.