פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתלמוד

תלמוד - טקסטים מן הירושלמי - פרופ’ שפרבר תש”ס 2000 ב’
תלמוד - האמוראים האחרונים - זיהוים וספרותם - ד"ר אבינעם כהן תש”ס 2000 ב’
תלמוד - מסורותיו של רש”י - ד"ר מלחי תש”ס 2000 ב’
תלמוד - מועדי ישראל - דר’ יוסף וולף תש”ס 2000
תלמוד - מועדי ישראל - דר’ יוסף וולף תש”ס 2000
תלמוד - מועדי ישראל - דר’ ב. סקס תש”ס 2000 ב’
תלמוד - מועדי ישראל - דר’ ב. סקס תש”ס 2000
תלמוד - מועדי ישראל - אהרון ארנד תש”ס 2000
תלמוד - סוגיות מסדר נזיקין - שפיגל תש”ס 2000
תלמוד - סוגיות מסדר נזיקין - ב. שפיגל תש”ס 2000
תלמוד - סוגיות מסדר נזיקין - פרופ’ שטיינפלד תש”ס 2000
תלמוד - דיני אישות - עו"ד בן ציון תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - סוגיות מסדר נזיקין - פרופ’ שטיינפלד תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - דיני אישות - עו"ד בן ציון תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - סוגיות מסדר נזיקין - פרופ’ שטיינפלד תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - ארמית בבלית - ד"ר קיסר תש”ס 2000 ב
תלמוד - סוגיות אקטואליות, הלכה ורפואה - בן ציון ברבי תש”ס 2000 סימסטר
תלמוד - סוגיות מסדר נזיקין - פרופ’ שטינפלד תש”ס 2000
תלמוד - מבחן מושגי יסוד - תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מבחן מושגי יסוד - תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - הספרות התנאית - פרופ’ מ.ש. פלדבלום תשס”א 2001 א’
תלמוד - משנה ותוספתא ביצה - דר אפרים יצחקי תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - משנה ותוספתא ביצה - דר אפרים יצחקי תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מסכת סוטה - פרופ’ יעקב שפיגל תשנ”ט 1999 --
תלמוד - מסכת סוטה - פרופ’ יעקב שפיגל תשנ”ט 1999 --
תלמוד - ירושלמי מועד - דר ל’ מוסקוביץ תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - סדר פסח תלמוד הלכה ומנהג - דר י’ גרטנר תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - סדר פסח תלמוד הלכה ומנהג - דר י’ גרטנר תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מדרש ויקרא רבה - דר חננאל מאק תשנ”ט 1999 --
תלמוד - מדרש ויקרא רבה - דר חננאל מאק תשנ”ט 1999 --
תלמוד - פרקים בתולדות התפילה - דר מאיר גרוזמן תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - ירושלמי מועד - דר ל’ מוסקוביץ תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - עולמם של חכמים לאור התלמוד והמדרש - חיים בורגנסקי תשס”א 2001 א’
תלמוד - טקסטים ממסכת עבודה זרה - פרופ’ צבי אריה שטיינפלד תשנ”ט 1999 --
תלמוד - הפולמוס נגד התלמוד והשפעתו על הטקסט התלמודי - דר ג’ וולף תשנ”ט 1999 שנתי
תלמוד - מדרשי הלכה קדומים - דר אהרן שמש תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מדרשי הלכה קדומים - דר אהרן שמש תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מבוא לאגדה - פרופ’ חיים מיליקובסקי תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מבוא לאגדה - פרופ’ חיים מיליקובסקי תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מסורותיו של רש”י - דר י. מלחי תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - מסורותיו של רש”י - דר י. מלחי תשנ”ט 1999 ב’
תלמוד - פרשיות נבחרות מאגדת התלמוד - תש”ס 2000 ב’
תלמוד - תולדות נוסח הרמבם - תשסב 2002 ב
תלמוד - מבחר סוגיות ממסכת עבודה זרה - פרופ צבי אריה שטיינפלד תשסב 2002
תלמוד - סוגיות אקטואליות, הלכה ורפואה - בן ציון ברבי תשסב 2002 ב
תלמוד - סוגיות אקטואליות - יחס היהדות לדתות אחרות - דר יוסף גפרי וולף תשסב 2002
תלמוד - סוגיות אקטואליות, הלכה ורפואה - עוד ברבי בן ציון תשסב 2002 ב
תלמוד - ריאליה תלמודית ב - פרופ שפרבר דניאל תשסב 2002 ב
תלמוד - על דרך התפתחותם של מושגים - דר ל מוסקוביץ תשסב 2002
תלמוד - המקורות להתגבשות השו”ע - דר מאיר רפלר תשסב 2002
תלמוד - הפולמוס נגד התלמוד והשפעתו על הטקסט התלמודי - דר יוסף ג זולף תשסב 2002
תלמוד - טקסטים תלמודיים - מסכת תענית - דר י גרטנר 0 ב
תלמוד - תפילה תלמוד הלכה ומנהג - דר אהרן שמש תשסב 2002 ב
תלמוד - כשרות הבית - דר מאיר גרוזמן תשסב 2002 ב
תלמוד - ארמית בבלית - דר קיסר תשסא 2001
תלמוד - מדרשי הלכה קדומים - דר אהרן שמש תשסב 2002 ב
תלמוד - יסודות המתודולוגיה התלמודית - פרופ י אפרתי תשסב 2002 ב
תלמוד - מבוא לספרות הבתר תלמודית - תשסב 2002 ב
תלמוד - מבוא לספרות הבתר תלמודית - תשסב 2002 ב
תלמוד - דמויות מן הגמרא והמדרש - דר דבורה אושפיזאי תשסב 2002 ב
1  2  3  4  5 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.