פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג ללשון עברית ולשונות שמיות

לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות הלשון והתחביר - ד’ר ר’ תורג’מן תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - תשנ”ט 1999 ב
לשון עברית ולשונות שמיות - תורת ההגה - דר בסל תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - מבוא לבלשנות שימושית - הדסה קנטור תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - מבוא לבלשנות שימושית - הדסה קנטור תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות הלשון והתחביר - פישר+דר שמש תשנ”ט 1999 ב
לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות הלשון והתחביר - פישר + דר שמש תשנ”ט 1999 ב
לשון עברית ולשונות שמיות - בלשנות כללית ופונטיקה - דר מוציניק תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - דר שלזינגר תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - ארמית מקראית - דר קיסר תשנ”ט 1999 ב
לשון עברית ולשונות שמיות - ארמית מקראית - דר’ קתלין אברהם תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - פרקים בחקר השיח - דר זהר לבנת תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - לשון חכמים - דר’ רפאל תורג’מן תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - ארמית מקראית - דר’ קתלין אברהם תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - לשון חכמים - דר גבריאל בירנאום תש”ס 2000 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - לשון חכמים - דר רפאל תורג’מן תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - לשון חכמים - דר גבריאל בירנבאום תש”ס 2000 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - הדרכה ביבליוגרפית - דר תורג’מן תשנ”ט 1999 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - סיגל טובול תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - אילאב ידיב תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - אליאל ידיב תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - עיונים בסגנון העברית החדשה - דר נ’ אילני תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - תורת הצורות - תש”נט 1999 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - פרקים בתולדות הלשון/תולדות הלשון - דר ח’ שטרן תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - פרקים בתולדות הלשון/תולדות הלשון - דר ח’ שטרן תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - דרכי תצורת מילים בעברית החדשה - דר דליה כהן-גרוס תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - דרכי תצורת מילים בעברית החדשה - דר דליה כהן-גרוס תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - אכדית למתחילים - תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - אכדית למתחילים - תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - כתובות מלכי אשור - דר’ אברהם תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - דר לבנת תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - דר לבנת תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - תורת הצורות - דר צבי בצר תשס”א 2001 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - פרקים בחקר השיח - דר זהר לבנת תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - בלשנות כללית ופונטיקה - דר מוציניק תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - עריכה - לימודי תעודה - אילנה טוקטלי תשסב 2002 א
לשון עברית ולשונות שמיות - התגבשות העברית החדשה - פרופ אורה שורצולד תשסב 2002
לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות הדקדוק ותורת הניקוד - דר ח שטרן תשסב 2002 א
לשון עברית ולשונות שמיות - תורת הניקוד ללא מתמחים - גב בת ציון ימיני תשסב 2002 א
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר הלשון העברית - דר זהר ליבנת תשסב 2 ב
לשון עברית ולשונות שמיות - סמנטיקה - דר ז לבנת תשסב 2 א
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.