פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג ללשון עברית ולשונות שמיות

לשון עברית ולשונות שמיות - תולדות הלשון - דר ניסן נצר תשסב א
לשון עברית ולשונות שמיות - טקסטים מקראיים - דר עמוס דורי תשסב א
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - דר שלזינגר יצחק תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - דר שלזינגר יצחק תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - עברית של ימי הביניים - דר ניסן נצר תשסב
לשון עברית ולשונות שמיות - עיונים בלשון התקשורת - ה קנטור תשסב
לשון עברית ולשונות שמיות - היסודות הארמיים בעברית בת זמננו - פרופ יצחק גלוסקא תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - בת ציון ימיני תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - תורת הניקוד - ימיני בת ציון תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - מבוא לסגנון המקרא - דר ניסן נצר תשסב
לשון עברית ולשונות שמיות - בחינה תואר שני - דר ניסן נצר גבריאל בירנבאום תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - היסודות הארמיים בעברית בת זמננו - פרופ יצחק גלוסקא תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - עיונים בסגנון העברית החדשה - דר ח שטרן תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - הדרכה ביבליוגרפית - ד"ר קתלין אברהם תשס”א 2001 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - תורת הניקוד - ימיני בת ציון תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - מבוא לחקר תרבות מסופוטמיה - פרופ" סקייסט תשס”א 2001 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - בת ציון ימיני תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - רבקה פריאל תשסב ב
לשון עברית ולשונות שמיות - מדקדקי ימי הביניים - ד"ר נצר סיני תשס”א 2001
לשון עברית ולשונות שמיות - ארמית מקראית - ד"ר קתלין אברהם תשס”א 2001 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - ארמית מקראית - תמר הראל תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - תורת הניקוד - דר דורון דן תשסב
לשון עברית ולשונות שמיות - בחינת רמה ה - ד"ר נ’ אלוני תש”ס
לשון עברית ולשונות שמיות - בחינת רמה ה - ד"ר מחמד אמארה תש”ס 1240
לשון עברית ולשונות שמיות - תורת הצורות - ד"ר בצר תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - תורת הצורות - ד"ר בצר תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - בחינה תואר שני - ד"ר בצר / ד"ר בירנבאום תש”ס 2000
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר הלשון העברית - ד"ר זהר לבנת תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר הלשון העברית - ד"ר זהר לבנת תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - סגל שלמה תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - סיגל שלמה תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - תחביר העברית החדשה - גב’ פישר תש”ס
לשון עברית ולשונות שמיות - פרקים בתולדות הלשון/תולדות הלשון - ד"ר צבי בצר תשס”א 2001 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות הלשון והתחביר - דר ר’ תורג’מן תשנ”ט 1999 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - תולדות הלשון - ד"ר צבי בצר תשנ”ט 1999 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - תולדות הלשון - ד"ר צבי בצר תשנ”ט 1999 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות הלשון והתחביר - תשס”א 2001 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות הלשון והתחביר - גב’ פישר תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - יסודות הלשון והתחביר - גב’ פישר תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - הדרכה ביבליוגרפית - ד"ר תורג’מן תשנ”ט 1999 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - מבוא לתושב”ע - דר’ הימן תש”ס 2000
לשון עברית ולשונות שמיות - מבוא לתושב”ע - דר’ הימן תש”ס 2000
לשון עברית ולשונות שמיות - העברית המשתקפת בניקוד הבבלי - ד"ר ע. דודי תשס”א 2001 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - מבוא לבלשנות שימושית - הדסה קנטור תשס”א 2001 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - לשון השכלה - ד"ר פלדמן תש”ס 2000
לשון עברית ולשונות שמיות - לשון השכלה - ד"ר פלדמן תש”ס 2000
לשון עברית ולשונות שמיות - בחינה תואר שני - ד"ר בצר / ד"ר בירנבאום תש”ס 2000
לשון עברית ולשונות שמיות - עולם המקרא - ד"ר אהרון סקייסט תשס”א 2001 א’
לשון עברית ולשונות שמיות - מבוא לתושב”ע - ד"ר הימן תשנ”ט 1999 שנתי
לשון עברית ולשונות שמיות - סמנטיקה - ד"ר לבנת זהר תש”ס 2000 ב’
לשון עברית ולשונות שמיות - התגבשות העברית החדשה - פרופ’ שורצולד תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - התגבשות העברית החדשה - פרופ’ שורצולד תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - טקסטים בעברית החדשה - דר שטרן תשנ”ט 1999 ב
לשון עברית ולשונות שמיות - מגילות מדבר יהודה - פרופ’ סוקולוץ תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - תורת הצורות - דר בצר צבי תשנ”ט 1999 ב
לשון עברית ולשונות שמיות - מגילות מדבר יהודה - פרופ’ סוקוליץ תשנ”ט 1999
לשון עברית ולשונות שמיות - סמנטיקה - דר לבנה תשנ”ט 1999 ב
לשון עברית ולשונות שמיות - מבוא לטעמי המקרא - דר משיח תשנ”ט 1999 ב
לשון עברית ולשונות שמיות - סמנטיקה - דר לבנה תשנ”ט 1999 ב
לשון עברית ולשונות שמיות - מבוא לטעמי המקרא - דר משיח תשנ”ט 1999 ב
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.