פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתולדות ישראל

תולדות ישראל - מבית לאומי למדינה עצמאית - היישוב בתקופת המנדט - דר אביבה חלמיש תשנ”ט 1999
תולדות ישראל - מבית לאומי למדינה עצמאית - היישוב בתקופת המנדט - דר אביבה חלמיש תשנ”ט 1999
תולדות ישראל - המאה ה18 כנקודת מפנה בתולדות ישראל - דר שמואל פיינר תשנ”ט 1999
תולדות ישראל - קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה – תרגיל - דר ירון הראל תשנ”ט 1999
תולדות ישראל - קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה – תרגיל - דר ירון הראל תשנ”ט 1999
תולדות ישראל - קווי יסוד בתולדות ישראל - ד"ר י.אבנרי תשס”א 2000 א’
תולדות ישראל - סובלנות, התאזרחות ואנטישמיות מודרנית - פרופ’ שמואל פיינר תשס”א 2000 א’
תולדות ישראל - קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה – תרגיל -
תולדות ישראל - עבר הירדן המזרחי - פרופ’ אהרון דמסקי תשס”א 2001 א’
תולדות ישראל - מגלות לשיבה - תש”ס 2000
תולדות ישראל - פרקים בתולדות הזרמים הדתיים ביהדות ארה”ב - קימי קפלן תשנ”ט 1999
תולדות ישראל - פרקים בתולדות הזרמים הדתיים ביהדות ארה”ב - קימי קפלן תשנ”ט 1999
תולדות ישראל - קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה - שמואל פיינר תש”ס 2000
תולדות ישראל - התנהגות כלכלית-חברתית של היהודים בימי הביניים - ד"ר א.מירון תשס”א 2000 א’
תולדות ישראל - הפזורה היהודית בעת העתיקה - תש”ס 2000
תולדות ישראל - בונים חברה - תש”ס 2000
תולדות ישראל - בונים חברה - תש”ס 2000
תולדות ישראל - מגלות לשיבה - ע’ ברייר תש”ס 2000
תולדות ישראל - הצלת יהודים לנוכח רדיפות הנאצים - תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - קווי יסוד בתקופת בית שני - פרופ’ א.באומגרטן תשס”א 2001 א’
תולדות ישראל - הקהילה היהודית בימי הביניים - דר’ הורוביץ תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - הקהילה היהודית בימי הביניים - דר’ הורוביץ תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - פרקים בתולדות היישוב בתק’ הממלוכים - יעקב גלר תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - הצלת יהודים לנוכח רדיפות הנאצים - פרופ’ מכמן תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - היבטים כלכלים ודמוגרפים - דר’ מירון תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - בין יהודים לנוצרים באשכנז ובצרפת בימי הביניים - דוד מלכיאל תש”ס 2000
תולדות ישראל - חיי הרוח של היהודים באיטליה - תש”ס 2000
תולדות ישראל - המקורות החיצוניים לתקופת המקרא - ע’ ברייר תש”ס 2000
תולדות ישראל - מנירנברג לאושוויץ - תש”ס 2000
תולדות ישראל - מנירנברג לאושוויץ - תש”ס 2000
תולדות ישראל - מתחים חברתיים בקהילות האימפריה העותמאנית - ירון הראל תש”ס 2000
תולדות ישראל - עיסוקים ופרנסות של היהודים - פרופ’ שפיצר תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - מתחים חברתיים בקהילות האימפריה העותמאנית - ירון הראל תש”ס 2000
תולדות ישראל - הקהל והנהגתו באשכנז - דר ש. שפיצר תשנ”ט 1999 ב’
תולדות ישראל - דת האנוסים האומנם - דב סטוצ’ינסקי תשנ”ט 1999 ב’
תולדות ישראל - המשפחה היהודית בארצות האיסלם והנצרות בימי הביינים -
תולדות ישראל - תרגיל קווי יסוד – בית שני משנה ותלמוד - עמנואל פרידהיים תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - תרגיל קווי יסוד – בית שני משנה ותלמוד - עמנואל פרידהיים תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - עיסוקים ופרנסות של היהודים - פרופ’ שפיצר תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - משפחה וחברה בא”י - דר ב’ רוזנפלד תשנ”ט 1999 ב’
תולדות ישראל - קווי יסוד בתקופת בית שני - רפאל ינקלביץ תשנ”ט 1999
תולדות ישראל - קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה - שמואל פיינר תש”ס 2000
תולדות ישראל - קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה - דר’ הראל תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה - דר’ הראל תש”ס 2000 ב’
תולדות ישראל - מדינת ישראל עשור ראשון - אבנרי יוסף תש”ס 2000
תולדות ישראל - חדירת החינוך המודרני לקהילות הלבנט וצפון אפריקה - ירון הראל תש”ס 2000
תולדות ישראל - קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה - דר י. אבנרי תשנ”ט 1999 ב’
תולדות ישראל - קווי יסוד לתולדות ישראל בימי הביניים - גב’ א. מירון תשנ”ט 1999 ב’
תולדות ישראל - בנקים ובנקאות יהודית - גב’ א. מירון תשנ”ט 1999 ב’
תולדות ישראל - תרגיל קווי יסוד – בית שני משנה ותלמוד - מר ניומן תשנ”ט 1999 א
תולדות ישראל - ספר בן סירא - א’ באומגרטן תשנ”ט 1999 --
תולדות ישראל - ירושלים לדורותיה - -- תשנ”ט 1999 --
תולדות ישראל - ספר בן סירא - א’ באומגרטן תשנ”ט 1999 --
תולדות ישראל - המודרניזציה של יהדות גרמניה - דר שמואל פיינר תשנ”ט 1999
תולדות ישראל - קווי יסוד בתולדות עם ישראל בתקופת בית שני והמשנה – תרגיל - עמנואל פרידהיים תשנ”ט 1999 ב’
תולדות ישראל - כנען ישראל ופלשת - פרופ’ א. דמסקי תשנ”ט 1999 ב’
תולדות ישראל - המקורות החיצוניים לתקופת המקרא - מר עידן ברייר תשנ”ט 1999
תולדות ישראל - קווי יסוד בתולדות עם ישראל בתקופת בית שני והמשנה – תרגיל - עמנואל פרידהיים תשנ”ט 1999 ב’
תולדות ישראל - בנקים ובנקאות יהודית - גב’ א. מירון תשנ”ט 1999 ב’
תולדות ישראל - פרקים בתולדות החסידות - דר י. אלפסי תשנ”ט 1999 ב’
1  2  3  4  5  6 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.