פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתנך

תנך - ספר שופטים - ד"ר שמש תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספר שופטים - ד"ר שמש תשנ”ט 1999 ב’
תנך - היסטורגרפיה במקרא - פרופ’ סקייסט תשנ”ט 1999 ב’
תנך - היסטורגרפיה במקרא - פרופ’ סקייסט תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספר ירמיהו - דר’ ציפור תש”ס 2000
תנך - ספר משלי - פרופ" קליין תש”ס 2000
תנך - ספר משלי - מבנה מחשבים ספרתיים 234267 1240
תנך - ספר משלי - פרופ’ דן בר"ג תש”ס א’
תנך - ספר משלי - תש”ס 2000 ב’
תנך - חוק, ממשל ושיפוט במקרא - דר" משאלי תש”ס 2000
תנך - בכורה ובחירה - גב’ בר מעוז תשנ”ט 1999 ב’
תנך - בכורה ובחירה - גב’ בר מעוז תשנ”ט
תנך - ספרי המקרא – ארמית - אסתר אשל תשנ”ט 1999
תנך - הספרים ההיסטוריים יהושוע - עסיס תשנ”ט 1999 ב’
תנך - הספרים ההיסטוריים יהושוע - עסיס תשנ”ט 1999 ב’
תנך - סוגיות בספר מלכים - פרופ’ ורגון תשנ”ט 1999 ב’
תנך - איוב - ד"ר פנקובר תשנ”ט 1999 ב’
תנך - סוגיות בספר מלכים - פרופ’ ורגון תשנ”ט 1999 ב’
תנך - איוב - ד"ר פנקובר תשנ”ט 1999 ב’
תנך - תפיסת הנס במקרא - כשר תשנ”ט 1999 ב’
תנך - המערכת השיפוטית - ד"ר משאלי תשנ”ט 1999 ב’
תנך - המערכת השיפוטית - ד"ר משאלי תשנ”ט 1999 ב’
תנך - תפיסת הנס במקרא - כשר תשנ”ט 1999 ב’
תנך - מלכות שאול ודוד - פרופ’ משה גרסיאל תשנ”ט 1999 א’
תנך - מלכות שאול ודוד - פרופ’ משה גרסיאל תשנ”ט 1999 א’
תנך - מידה כנגד מידה - דר" יעל שמש תש”ס 2000
תנך - מידה כנגד מידה - דר" יעל שמש תש”ס 2000
תנך - מידה כנגד מידה - ד"ר גור מושיוב תש”ס 2000 ב
תנך - מידה כנגד מידה - תשנ”ט 1999 חורף
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - פרופ" מ" פרץ. תש”ס 2000 ב
תנך - ספר שמואל - דר’ משאלי תש”ס 2000
תנך - ספר שמואל - פרופ’ גרסיאל תשנ”ט 1999 ב’
תנך - מלכות שאול ודוד - פרופ’ גרסיאל תשנ”ט 1999 חורף
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - ד"ר גוטליב תשנ”ט 1999
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - ד"ר גוטליב תשנ”ט 1999
תנך - רשב”ם - רמב”ן - פרופ’ פרץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - עזרה ונחמיה - ד"ר פליישמן תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספר ירמיהו - תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - ספר הושע - ד"ר צפתי תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - ספר הושע - ד"ר צפתי תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - ספר ירמיהו - תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - הפואטיקה של הסיפור המקראי - ד"ר שמש תשנ”ט 1999 ב’
תנך - הפואטיקה של הסיפור המקראי - ד"ר שמש תשנ”ט 1999 ב’
תנך - הספרים ההיסטוריים יהושוע - עסיס תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספרות הנבואה יחזקאל - ד"ר עופר תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - ספרות הנבואה יחזקאל - ד"ר עופר תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - מבוא לספרות המקראית - מונדשיין תשנ”ט 1999 ב’
תנך - מבוא לספרות המקראית - מונדשיין תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספרות הנבואה: נבואות על הגויים - מר נחשון תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - סוגיות בנביאים אחרונים - אסטר תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - עיונים בחמש מגילות - פרופ’ פרץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - דמויות נשים במקרא - שרגאי תשנ”ט 1999 ב’
תנך - דמויות נשים במקרא - שרגאי תשנ”ט 1999 ב’
תנך - הספרים ההיסטוריים שופטים - פרופ’ גרסיאל תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספרות הנבואה: נבואות על הגויים - מר נחשון תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - סוגיות בנביאים אחרונים - אסטר תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - עיונים בחמש מגילות - פרופ’ פרץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספר שמואל - תשנ”ט 1999
תנך - ספרות הנבואה - ד"ר צפתי תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - ספרות הנבואה - פרופ’ צפור תשנ”ט 1999 שנתי
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.