פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתנך

תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר ש קצוף תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר י קופרמן תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - שלמה רכטשאבן תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר אורנה דויטש תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ רואן תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר גדעון ארליך תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר יוסף צור תשסב א
תנך - ספר ישעיהו - דר’ צפתי תש”ס 2000
תנך - רש”י וראב”ע - דר יוסף ענבר תשסב ב
תנך - סיפורי רבי נחמן מברסלב - דר צבי מרק תשסב
תנך - ספרות הנבואה - דר יצחק צפתי תשסב ב
תנך - תרגיל בספרות מקצועית לועזית - דר יצחק צפתי ויונהבר מעוז תשסב 2002 ב
תנך - תרי עשר - תשסב 2002
תנך - בקיאות חטיבה א - תשנ”ט
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר ט בנדמן תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ שניידר תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר איש שלום אלכסנדר תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - ד תרצה הכטר תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ דב תאני תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פנחס מעוז תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ י פלוריאן תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר מ רונן תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר עפרה קורת תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר אברהם לסלוי תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר גואן הריסון תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר משה ראם תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר מאירה איזנהמר תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר דיוד רועה תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר רחל שיץ תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - מתתיהו דגן תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - מתתיהו דגן תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר טובה ליכטנשטין תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר טובה ליכטנשטיין תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר ל פרנדלר תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר יפים קלמן תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר נעים גרינבאום תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר עירית עמית תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ מ שניידר תשסב א
תנך - סיפור יוסף באגדה הקדומה - פרופ’ יעקב קוגל תשנ”ט 1999
תנך - ראבע ופירושו המדעי למקרא - ד"ר סלע תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ראבע ופירושו המדעי למקרא - ד"ר סלע תשנ”ט 1999 ב’
תנך - אישים בספר יהושע - ר.ברגמן 0
תנך - חוקי המקרא לאור חוקי המזרח - פרופ" סקייסט תש”ס 2000
תנך - ספר מיכה - פרופ" ורגון תש”ס 2000
תנך - ספר מיכה - תשנ”ג 1993 חורף
תנך - הספרים ההיסטוריים שיבת ציון - ד"ר פליישמן תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספר שופטים - דר’ יעל שמש תש”ס 2000
תנך - המדרש כפרשן למקרא - דר’ ג. כהן תש”ס 2000
תנך - יסודות הלשון והתחביר המקראי - ד"ר עופר תשנ”ט 1999
תנך - יסודות הלשון והתחביר המקראי - ד"ר עופר תשנ”ט 1999
תנך - המקרא פרשנותו ומחקרו - מונדשיין תשנ”ט 1999 ב’
תנך - המקרא פרשנותו ומחקרו - ד"ק גוטליב תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספר ישעיהו - פרופ’ ורגון תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - ספר ישעיהו - פרופ’ ורגון תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - רש”י ורמב”ן - ד"ר פישר תשנ”ט 1999 ב’
תנך - תרגיל בספרות לועזית - ד"ר צרפתי תשנ”ט 1999 ב’
תנך - רש”י ורמב”ן - ד"ר פריש תשנ”ט 1999 ב’
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.