פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתנך

תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - גב ת דוידוביץ תשסב ב
תנך - המלחמה במקרא - דר אמנון שפירא תשסב ב
תנך - פרשנות פמיניסטית למקרא - דר יעל שמש תשסב א
תנך - ספר עמוס - דר יצחק צרפתי תשסב א
תנך - המדרש כפרשן למקרא - דר גב כהן תשסב א
תנך - סוגיות בנביאים אחרונים - שין זליג אסטר תשסב
תנך - נבואות אחרית הימים במקרא - מר עמיחי נחשון תשסב 2
תנך - עזרה ונחמיה - תשסב
תנך - ספרות הנבואה - רימון כשר תשסב 2002 קיץ
תנך - ספרי המקרא שנכתבו בארמית - דר אסתר אשל תשסב א
תנך - הספרים ההסטורים - דר אהרן מנדשיין תשסב ב
תנך - עיונים בחמש מגילות - ברוך אליסטר תשסב 2 קיץ
תנך - הספרים ההסטורים - ברוך אלסטר תשסב 2 קיץ
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דבורה גנץ תשסב ב
תנך - הספרים ההסטורים - גנץ דבורה תשסב ב
תנך - המקרא פרשנותו ומחקרו - דר אהרן מונדשיין תשסב ב
תנך - בכורה ובחירה - י בר מעוז תשסב ב
תנך - תרי עשר - תשסב 2002
תנך - רש”י ורמב”ן - דר אמנון שפירא תשסב ב
תנך - המקרא פרשנותו ומחקרו - דר יצחק גוטליב תשסב א
תנך - קריאה ספרותית בפרשת מלכות שלמה - דר עמוס פריש תשסב 2002 ב
תנך - תרגיל בספרות מקצועית לועזית - דר יצחק צפתי יונה ברי מעוז תשסב ב
תנך - הדרכה ביבליוגרפית - מיכאל אביעוז ויונה בר מעוז תשסב א
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - דר אמנון שפירא תשסב א
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - אלעזר טויטו תשסב א
תנך - עיונים בנבואות בספר ישעיה - פרופ שמואל ורגון תשסב א
תנך - מלכות שאול ודוד - פרופ משה גרסיאל תשסב
תנך - ספר שופטים - דר א עסיס תשסב 2002 ב
תנך - בקיאות חטיבה א - תשסב
תנך - משמעותו הרעיונית של התנ”ך - תשסב א
תנך - משמעותו הרעיונית של התנ”ך - תשסב א
תנך - ספר יחזקאל - ר’ כשר תשסב ב
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - פר אלעזר טויטו תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר יוסף פליישמן תשסב ב
תנך - ספר הושע - דר יצחק צפתי תשסב ב
תנך - ראבע ופירושו המדעי למקרא - דר שלמה סלע תשסב
תנך - ספרי המקרא שנכתבו בארמית - דר אסתר אשל תשסב
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - פרופ אלעזר טויטו תשסב ב
תנך - הספרים ההסטורים - ת דוידוביץ תשסב ב
תנך - ספר בראשית - דר שפירא אמנון תשסב ב
תנך - המשפחה במקרא - דר יוסף פליישמן תשסב
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - דויד דמיטרי קופליוביץ תשסב
תנך - המשפחה במקרא - דר יוסף פליישמן תשסב
תנך - יסודות הלשון והתחביר המקראי - ד"ר יוסף עופר תש”ס 2000
תנך - הספרים ההיסטוריים שיבת ציון - ד"ר פליישמן תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספר דברי הימים - ד"ר דוד אלגביש תש”ס 2000
תנך - ספר דברי הימים - ד"ר עדיאל שרמר תשנ”ט 1999 --
תנך - ראבע ופירושו המדעי למקרא - דר שלמה סלע תשסב
תנך - ספרות הנבואה - דר יחצחק צפתי תשסב אב
תנך - ספר שופטים - ד”ר יעל שמש תש”ס 2000
תנך - ספר דברי הימים - ד"ר דוד אלגביש תש”ס 2000
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - ברוך אלסטר תשסב ב
תנך - המקרא פרשנותו ומחקרו - א" מונדשיין תש”ס 2000 ב’
תנך - ספר יחזקאל - ר כשר תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר ש ינץ תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ בנימין גרינברג תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר גרמי שלי תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר חנן שורץ שי תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ שפרבר דניאל תשסב ב
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.