פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתנך

תנך - ספר ירמיהו - פרו ציפור תשס
תנך - מבוא לספרות המקראית - א מונדשטיין תשס
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - תמימה דוידוביץ תשס
תנך - מבוא לספרות המקראית - א מונדשטיין תשס
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - תמימה דוידוביץ תשס
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - דר יאיר ברקאי תשס
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - תמימה דוידוביץ תשס
תנך - הספרים ההסטורים - דבורה גנץ תשס
תנך - הספרים ההיסטוריים שופטים - דר א עסיס תשס
תנך - הספרים ההסטורים - אהרון מונדשיין תשס
תנך - הספרים ההסטורים - דבורה גנץ תשס
תנך - הספרים ההסטורים - ר כשר תשס
תנך - הספרים ההסטורים - ר כשר תשס
תנך - הספרים ההסטורים - פרופ ציפור תשס
תנך - דמויות נשים במקרא - ח טויטו תשסא שנתי
תנך - סיפורי האבות ספר בראשית - דר פלישמן תשס
תנך - מלכות שאול ודוד - פר משה גרסיאל תשס
תנך - רות ואסתר - פרו מ פרץ תשס
תנך - המלחמה במקרא - דר אמנון שפירא תשס
תנך - המלחמה במקרא - דר אמנון שפירא תשס
תנך - סיפורי האבות ספר בראשית - דר יוסף פלישמן תשס
תנך - עיונים בספר בראשית - דר אמנון שפירא תשס
תנך - עיונים בספר בראשית - ברזילי תשס
תנך - עיונים בספר בראשית - דר שפירא אמנון תשס
תנך - עיונים בספר בראשית - ג ברזילי תשס
תנך - הספרים ההסטורים - אהרון מונדשטיין תשס
תנך - הספרים ההיסטוריים שופטים - דר א עסיס תשס
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דבורה גנץ תשס
תנך - ספר שמואל - ברזילי תשס
תנך - ספר שמואל - ברזילי תשס
תנך - ספר שמואל - ברזילי תשס
תנך - ספרות הנבואה - דר צרפתי תשס
תנך - ספרות הנבואה - דר יצחק צרפתי תשס
תנך - ספרות הנבואה - פר ציפור תשס
תנך - המשפחה במקרא - דר יוסף פלישמן תשס
תנך - המשפחה במקרא - דר יוסף פלישמן תשס
תנך - ספרי חכמה, שירה ומגילות - דר א עסיס תשסב ב
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - פרופ משה גרפיאל תשסב
תנך - רש”י ורמב”ן - דר אמנון שפירא תשסב ב
תנך - סיפורי אלישע - דר יעל שמש תשסב 2002 ב
תנך - בקיאות חטיבה ב - תשסב
תנך - ספר ירמיהו - דר אלגביש דוד תשסב
תנך - ישראל ושכנותיה - מר עמיחי שרון תשסב
תנך - רש”י וראב”ע - דר יוסף עופר תשסב ב
תנך - סוגיות בספר מלכים - פרופ שמואל ורגון תשסב ב
תנך - חוקי המקרא לאור חוקי המזרח - פרופ סקיסט אהרן תשסב
תנך - חמש מגילות - עמיחי נחשון תשסב
תנך - הספרים ההסטורים - פרופ משה גבריאל תשסב
תנך - ספרות הנבואה: נבואות על הגויים - עמיחי נחשון תשסב
תנך - ספר ירמיהו - דר דוד אלגביש תשסב
תנך - פרקי הנחמה בספר ישעיהו - פרופ שמואל ורגון תשסב ב
תנך - עיונים בספר דברים - דר יוסף פליישמן תשסב
תנך - הספרים ההיסטוריים שופטים - דר א עסיס תשסב ב
תנך - הספרים ההסטורים - גב ת דוידוביץ תשסב ב
תנך - הספרים ההיסטוריים שופטים - דר א עסיס תשסב ב
תנך - בכורה ובחירה - גב י בר מעוז חשסב ב
תנך - המלחמה במקרא - דר אמנון שפירא תשסב ב
תנך - סיפור יוסף באגדה הקדומה - פרופ יעקב קוגל פרופ שמואל ורגון תשסב ב
תנך - ספר שמואל - דר אילה משאלי תשסב ב
תנך - סוגיות בנביאים אחרונים - שון זליג אסטר חשסב
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.