פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתנך

תנך - ספר שמואל - תשנ”ט 1999
תנך - ספרות הנבואה - ד"ר צפתי תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - חוקי המקרא לאור חוקי המזרח - פרופ" סקייסט תש”ס 2000
תנך - פרשנות המקרא בספרות קומראן - פרופסור קוגל תש”ס 2000
תנך - פרשנות המקרא בספרות קומראן - פרופסור קוגל תש”ס 2000
תנך - המדרש כפרשן - דר’ ג. כהן תש”ס 2000
תנך - עיונים בספר בראשית - דר פלישמן תש”ס 2000
תנך - חברה ומשטר בתקופת המקרא - דר שפירא תש”ס 2000
תנך - חברה ומשטר בתקופת המקרא - דר שפירא תש”ס 2000
תנך - ספר ירמיהו - תש”ס 2000
תנך - ספר ירמיהו - תש”ס 2000
תנך - המקרא פרשנותו ומחקרו - ד’ יצחק גוליב תשס’ 2000 ב’
תנך - תרגיל בספרות מקצועית לועזית - ד’ר צפתי תש’ס 2000 ב’
תנך - תרגיל בספרות מקצועית לועזית - ד’ר צפתי תש’ס 2000 ב’
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - ד’ר פריש עמוס תש’ס 2000 ב’
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - דר עמוס פריש תש’ס 2000 ב’
תנך - מבוא לסגנון המקרא - דר פלדמן תש”ס 2000
תנך - הספרים ההיסטוריים שופטים - מונדשיין תשנ”ט 1999 ב’
תנך - הספרים ההיסטוריים שופטים - עסיס תשנ”ט 1999
תנך - ספר ישעיהו - פרופ’ שמואל ורגנון תשס”א 2001 א’
תנך - בקיאות חטיבה א - תשס”א 2001 א’
תנך - מידה כנגד מידה - דר יעל שמש תשס”א 2001 א’
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - דר’ עמוס פריש תשס”א 2001 א’
תנך - עיונים בספר בראשית - תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - עיונים בספר התורה - מר יעקבס תשנ”ט 1999
תנך - ספר עמוס - דר’ יצחק צפתי תשס”א 2001 א’
תנך - הספרים ההסטורים - גנץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - הספרים ההסטורים - ר’ כשר תשנ”ט 1999 ב’
תנך - הספרים ההסטורים - ר’ כשר תשנ”ט 1999 ב’
תנך - אלימות פוליטית - גנץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - הספרים ההסטורים - מונדשיין תשנ”ט 1999 ב’
תנך - עזרה ונחמיה - תש”ס 2000
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - גב’ דוירוביץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - דר ברקאי תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - גב’ ד’ גנץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - דוירוביץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - דר ברקאי תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - גב’ דוידוביץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - גב’ דוידוביץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - רש”י וראב”ע - תשנ”ט 1999
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - פרופ’ פרץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - עיונים בספר בראשית - דר פלישמן תשנ”ט 1999 ב’
תנך - עיונים בנבואות בספר ישעיה - פרופ שמואל ורגון תשסב 2002 א
תנך - ספר בראשית - דר שפירא אמנון תשסב 2002 ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דבורה גנץ תשסב 2002 ב
תנך - מבוא לספרות המקראית - אהרן מונדשיין תשסב 2002 ב
תנך - ספר איוב - דר י פנקובר תשסב 2002 ב
תנך - פרשנות פילוסופית למקרא ולחזל - מר אלעד פילר תשסב 2002
תנך - סיפורי אלישע - דר יעל שמש תשסב 2002 ב
תנך - תורה ומדע - תשסד 2004
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - דר יוסף פליישמן תשסב 2002 ב
תנך - תורה ומדע - תשסה 2005
תנך - עיונים בספר דברים - יוסף פליישמן תשסב 2002 ב
תנך - ספרות הנבואה - רימון כשר תשסב 2002 קיץ
תנך - ספרי חכמה, שירה ומגילות - מר עמיחי נחשון 2
תנך - המקורות החיצוניים לתקופת המקרא - דר ע. ברייר תשסב 2 ב
תנך - נושאים במקרא: היחס לבעלי- חיים - דר עמיחי נחשון תשסה 2005 קיץ
תנך - ספרות הנבואה: נבואות אחרית הימים במקרא - דר עמיחי נחשון תשסה 2005 קיץ
תנך - פרקי הנחמה בספר ישעיהו - פרופ שמואל ורגון תשסב 2 ב
תנך - נבואות אחרית הימים במקרא - דר עמיחי נחשון תשסה 2005 קיץ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.