פרופסור

מבחנים ביהדות מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי היהדות, החוג לתנך

תנך - הספרים ההיסטוריים יהושוע - עסיס תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספרי התורה (המשפחה במקרא) - תמימה דוידוביץ תשס
תנך - בכורה ובחירה - בר מעוז תשס
תנך - הספרים ההסטורים - דבורה גנץ תשס
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דבורה גנץ תשס
תנך - חוק, ממשל ושיפוט במקרא - דר" משאלי תש”ס 2000
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - אלעזר טויטו תשסב א
תנך - הספרים ההיסטוריים שופטים - עסיס תשנ”ט 1999 ב’
תנך - ספר מיכה - תשנ”ה 1995 אביב
תנך - ספר מיכה - פרופ"amp; יצחק רבין תשס”א 2001 א
תנך - עיונים בספר בראשית - ד"ר פלישמן תשנ”ט 1999 ב’
תנך - דמויות בספר שמואל - יהונתן יעקבס תשסב
תנך - עיון משווה במפרשי התורה - פרופ’ פרץ תשנ”ט 1999 ב’
תנך - סוגיות בספר מלכים - פרופ שמואל ורגון תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר שמואל צבאג תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר ג וידר תשסב
תנך - ספרי המקרא – ארמית - אסתר אשל תשנ”ט 1999
תנך - ראבע ופירושו המדעי למקרא - פרו’ פרץ תש”ס 2000 ב’
תנך - ספר ישעיהו - דר’ צפתי תש”ס 2000
תנך - ספר יהושע - דר’ עסיס תש”ס 2000
תנך - ספר משלי - פרופסור קליין תש”ס 2000
תנך - רש”י ורמב”ן - דר אמנון שפירא תשס”א 2001 א’
תנך - עזרה ונחמיה - ד"ר פליישמן תשנ”ט 1999 ב’
תנך - בקיאות חטיבה א - א תשסב 2002 א
תנך - דמויות מן הסיפור המקראי - יעל צהר תשסב ב
תנך - עיונים בספר בראשית - תשנ”ט 1999 שנתי
תנך - המקרא פרשנותו ומחקרו - דר יצחק גוטליב תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר יוסף פליישמן תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דבורה גנץ תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - נעמי שטרן תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר רבקה בר דוד תשסא א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - ד סלומון תשסא א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר ר קנין תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ מרדכי כסליו תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר שרה וסטרייך תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר א שידלובסקי תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ יעוז חנה תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - אחיעזר שאקי תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - א ברק תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ צבי אריה שטיינפלד תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - תשסב א
תנך - מבוא לסגנון המקרא - דר ניסן נצר תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ שרית קראוס תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר שמואל צבאג תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ אורה שורצולד תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - סימון זאקארה תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ אילן גרילסאמר תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר יוסף גפרי וולף תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר איוון פרידמן תשסב ב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - פרופ דוד קרצמר תשסב
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - דר משה גלברד תשסב א
תנך - נושאים במקרא - המוסר במקרא - תשסב א
תנך - המקרא פרשנותו ומחקרו - א" מונדשיין תש”ס 2000 ב’
תנך - המקרא פרשנותו ומחקרו - ד"ר יצחק גוטליב תש”ס 2000 ב’
תנך - ספרי המקרא שנכתבו בארמית - אסתר אשל תש”ס 2000
תנך - ספרות התורה עיונים בספר דברים - דר יוסף פלישמן תשס
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.