פרופסור

מבחנים בפיזיקה מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעים מדויקים, החוג לפיסיקה

פיסיקה - אלקטרומגנטיות - מ דויטש תשנט א
פיסיקה - מכניקה וגלים - י ישורון תשנט א
פיסיקה - פרקטלים בפיסיקה, כימיה וביולוגיה - פרופ" שלמה הבלין תשס”א 2001 א
פיסיקה - פרקטלים בפיסיקה, כימיה וביולוגיה - ד"ר אלה שולגה תש”ס 2000 ב’
פיסיקה - גלים - תשסב
פיסיקה - מתמטיקה לפיזיקאים 4 - תשסב 2002 ב
פיסיקה - רעיונות יסוד בפיזיקה - תשסב א
פיסיקה - פיזיקה 1 - אלעד תומר תשסב א
פיסיקה - מתמטיקה לפיזיקאים 2 - דר ליאור קליין תשסב 2002 ב
פיסיקה - אלקטרומגנטיות - תשסב א
פיסיקה - מכניקת הקוונטים וספקטרוסקופיה - פרופ א גורדון תשסב ב
פיסיקה - אלקטרוניקה - תשנ”ט 1999
פיסיקה - מתמטיקה לפיזיקאים 3 - תשסב
פיסיקה - מתמטיקה לפיזיקאים 3 - תשסב
פיסיקה - אלקטרוניקה מתקדמת - תשסב א
פיסיקה - מטריצות וטנזורים - פרופ י קוגן תשסב
פיסיקה - מכניקה קלאסית - תשס”ב 2002 א’
פיסיקה - פיסיקה כימית - פרופ פרוינם תשנט
פיסיקה - מתמטיקה לפיזיקאים 1 - דר קליין תשנט
פיסיקה - מכניקה וגלים - י ישורון תשנט ב
פיסיקה - מכניקה וגלים - י ישורון תשנט ג
פיסיקה - מתמטיקה לפיזיקאים 1 - ש הבלין תשנט ב
פיסיקה - משוואות דיפרנציאליות מיוחדות - א
פיסיקה - משוואות דיפרנציאליות מיוחדות - ב
פיסיקה - מכניקה קוונטית 1 - תשנט
פיסיקה - פיסיקה גרעינית וחלקיקים אלמנטריים - תשסב
פיסיקה - אלקטרודינמיקה ותורת היחסות הפרטית - תשסב
פיסיקה - גלים - תשסב
פיסיקה - אלקטרומגנטיות - תשסב א
פיסיקה - מתמטיקה לפיזיקאים 4 - חשסב ב
פיסיקה - פיסיקה 3 - תשסב
פיסיקה - חשמל ומגנטיות - דר שלמה מנצור תשסב ב
פיסיקה - מבוא למחשבים - תשסב 2002
פיסיקה - רעיונות יסוד בפיזיקה - תשסב א
פיסיקה - פיזיקה מודרנית - תשסב ב
פיסיקה - מתמטיקה לפיזיקאים 1 - דר ליאור קליין תשסב א
פיסיקה - אלקטרוניקה מתקדמת - תשסב א
פיסיקה - מכניקה קלאסית - פרופ י ישורון תשסב א
פיסיקה - תורת הקבוצות - תשסב ב
פיסיקה - אופטיקה לביופיזיקאים - תשסב ב
פיסיקה - מצב מוצק - תשסב
פיסיקה - מתמטיקה לפיזיקאים 2 - דר ליאור קלין תשסב ב
פיסיקה - חשמל ומגנטיות - דר שלמה מנצור תשסב ב
פיסיקה - תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית - תשסב 2 ב
פיסיקה - מטריצות וטנזורים - תשסב
פיסיקה - מבוא למחשבים - תשסב 2002
פיסיקה - פיזיקה 1 - אלעד תומר תשסב א
פיסיקה - אופטיקה - פרופ בנימין ארנברג תשסב 2002 ב
פיסיקה - רעיונות יסוד בפיזיקה - תשסב א
פיסיקה - אלקטרודינמיקה ותורת היחסות הפרטית - תשסב
פיסיקה - פיסיקה 2 - דר אלעד תומר תשסב ב
פיסיקה - ביופיסיקה של ממברנות - פרופ ב ארנברג תשסב ב
פיסיקה - תורת הקוונטים - תשסב א
פיסיקה - הסתברות וסטטיסטיקה למתמטיקאים - תשסב
פיסיקה - אופטיקה לביופיזיקאים - תשסב ב
פיסיקה - חשמל ומגנטיות - תשסב
פיסיקה - תורת הקוונטים - תשסב 2002 א
פיסיקה - ביוכימיה פיזיקלית - פרופ אלישע האס\ דר ורדה איטח תשסב 2
פיסיקה - אופטיקה - פרופ בנימין ארנברג תשסב ב
פיסיקה - פיזיקה מודרנית - תשסב 2 ב
1  2  3 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.