פרופסור

מבחנים במתמטיקה ממכללת בית ברל בפקולטה למדעים מדוייקים, החוג למתמטיקה ומדעי המחשב

מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לטופולוגיה - תשסד 2004 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - עקרונות התכנות בשפת פסקל - תשסה 2005 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - שימוש אישי במחשב - תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלוגריתמיקה מתקדמת - דר חאלד אסעד תשסג 2003 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אוטומטים ושפות פורמליות - דר אסעד חאלד תשסד 2004 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה מופשטת - דר ערישה חאג’ יחיא חיסאם תשסד 2005 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - תולדות המתמטיקה - דר ג’מיל קאסם תשסג 2003 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תולדות המתמטיקה - דר ג’מיל קאסם 0 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תולדות המתמטיקה - דר ג’מיל קאסם 1
מתמטיקה ומדעי המחשב - תולדות המתמטיקה - דר ג’מיל קאסם תשסג 2003 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תולדות המתמטיקה - 0
מתמטיקה ומדעי המחשב - תולדות המתמטיקה - 1
מתמטיקה ומדעי המחשב - ארכיטקטורה של מחשבים - דר אסעד חאלד תשסג 2003 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - סמינריון מתקדם בעיצוב תוכנה - דר אסעד חאלד תשסג 2003 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לאלוגריתמיקה מתקדמת - דר אסער חאלד תשסד 2004 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לאלוגריתמיקה מתקדמת - דר חאלד אסעד תשסד 2004 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לאלוגריתמיקה מתקדמת - דר חאלד עסאד תשסד 2004 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - ארכיטקטורה של מחשבים - דר חאלד אסעד תשסד 2004 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אסטרטגיות לפתרון בעיות -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.