פרופסור

מבחנים במתמטיקה ממכללת אחוה בפקולטה למדעי הטבע, החוג למתמטיקה ומדעי המחשב

מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א - אלפאי, בליקצרי, בלינקי, לידרמן תשנז 1997 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה דיסקרטית - פרופ אלטשולר, פרופ קלין, דר אקרמן, דר רוזנבלט תשנט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למתמטיקה דיקרטית - דר ר. ליפיאנסקי, דר א. אברהם תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א - פרופ תיאודור אייזנברג תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אופטימיזציה קומבינטורית - דר חגי אילני תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למדעי המחשב - פרופ אורי אברהם, דר דני פישר, דר אירנה גורביץ’ תשנט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות - רובין, אקרמן, סמית תשסג 2003 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תולדות המתמטיקה - דר אייזנברג תשס 2000 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למדעי המחשב - פרופ אורי אברהם דר דניאל ברנר דר שמואל ספרוני דר מיכאל קוריש תשסא 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למדעי המחשב - פרופ אורי אברהם, פרופ דניאל ברנד, דר שמואל ספרוני, דר מיכאל קודיש, דר חן קיסר תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תולדות המתמטיקה - פרופ אייזנברג תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לטופולוגיה - דר אורי אברהם תשסג 2003 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - פרופ ע אלטשולר, דר ס. סמיה תשסג 2003 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - פרופ ע אלטשולר, דר ס. סמיה תשסד 2004 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - פרופ אלטשולרף סמית הלוי תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת המשחקים - דר רם אורזך תשנח 1998 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - גאומטריה - פרופ אלטשולר תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבנה המרחב - פרופ עמוס אלטשולר תשסג 2003 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - פסקל מתקדם - דר אגוזה וסרמן תשסד 2004 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למדעי המחשב - פרופ אורי אברהם דר דניאל ברנר דר שמואל ספרוני דר מיכאל קוריש תשס 2000 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - דר מ אייזנברג תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא להסתברות א - דר איזקסון תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלוגריתמיים קומבינטוריים - דר חגי אילני תשסג 2003 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות - דר אקרמן שמיט רובין תשסג 2003 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלוגריתמיים קומבינטוריים - דר חגי אילני תשסד 2004 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה דיסקרטית - פרופ אלטשולר, פרופ קלין, דר אקרמן, דר רוזנבלט תשנט 1999 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למתמטיקה דיקרטית - דר ר ליפיאנסקי, דר א אברהם תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א - פרופ תאודור אייזנברג תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אופטימיזציה קומבינטורית - דר חגי אילני תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לאנליזה נומרית - דר א איזקסון דר לפריגוזין תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה בדידה - פרופ ע אלטשולר, דר ס סמית תשסג 2003 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מתמטיקה דיסקרטית - פרופ ע אלטשולר דר א הלוי דר ס סמית תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לבקרה - דר עמית אילון תשנב 1992 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למדעי המחשב - פרופ אורי אברהם, פרופ דניאל ברנד, דר שמואל ספרוני, דר מיכאל קודיש תשסא 2001 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת המשחקים - דר רם אורזק תשנט 1999 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות - אפרת, אקרמן, ליפיאנסקי, סמית תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלוגריתמיים קומבינטוריים - דר חגי אילני תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למדעי המחשב - פרופ אורי אברהם, פרופ דניאל ברנד, דר שמואל ספרוני, דר מיכאל קודיש, דר חן קיסר תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא למדעי המחשב - פרופ אורי אברהם, פרופ דניאל ברנד, דר שמואל ספרוני, דר מיכאל קודיש, דר חן קיסר תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תולדות המתמטיקה - פרופ אייזנברג תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א - פרופ תאודור אייזנברג תשסא 2001 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - פונקציות מרוכבות - פרופ מגיל, פרופ ד אלפאי, פרופ ואנדינקו תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - גאומטריה - פרופ ע אלטשולר תשסב 2002 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלוגריתמיים קומבינטוריים - דר חגי אילוני תשסד 2004 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - משוואות דיפרנציאליות חלקיות - דר א איזקסון, דר ב זילצמן, פרופ י רובינשטיין תשנד 1994 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבנה המרחב - פרופ עמוס אלשולר תשסג 2003 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - יסודות מערך ותעבורה - דר משה אבן חיים תשנא 1991 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - משוואות דיפרנציאליות - דר מ אייזנברג תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - אלגברה לינארית - דר מ אייזנברג, דר א פרנקל, ר יב גלמן תשסב 2002 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - משוואות דיפרנציאליות - פרופ מ גולדשטיין תשנה 1995 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - אמידה ומבחני השערות - דר ישראל דוד תשנח 1998 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תורת ההסתברות 1 - דר א גרצבך, דר ר ליידרמן, דר ב רובשטיין תשנו 1996 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - יסודות תורת הפונקציות המרוכבות - א. איזקסון, א מרקוס תשנח 1998 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבוא לאלגברה לינארית - פרופ אמנון יקותיאל, דר גרגורי משביצקי, דר אפרים גורביץ, דר עמיחי בנוחין תשסג 2003 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - משוואות דיפרנציאליות חלקיות - דר א איזקסון, דר ב זילצמן, פרופ י רובינשטיין תשנד 1994 ב
מתמטיקה ומדעי המחשב - מבני נתונים - דר מ. כץ, דר נועם זינגר, דר לימור לחיאני תשסג 2003 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב - פרופ מ לוין, דר ד וולוק תשסד 2004 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א - דר ברזנסקי תשנז 1997 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - מערכות ספרתיות אריתמטיות - דר שלמה גרינברג, מר בני סרוסי תשס 2000 א
מתמטיקה ומדעי המחשב - תכנות 1 - דר בורגמן תשסב 2002 א
1  2 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.