פרופסור

מבחנים במדעי החברה כללי מאוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי החברה, החוג להחוג המשולב

החוג המשולב - הממשל במדינת ישראל - ד"ר צבאג תשנ”ט 1999
החוג המשולב - שימושי מחשב - sps-win - דר שרה ווסטרייך, אפי גרוסמן, דנה פרג תשנ”ט 1999
החוג המשולב - מערכות מידע ניהוליות - דר שלום ברויאר תשס”א 2001 א
החוג המשולב - גיאופוליטיקה - דר שמואל דראג תשסב 2002 ב
החוג המשולב - התערבות צבאית - פרופ איתן גלבוע תשסא א
החוג המשולב - מימון ב - פרופ’ בן-ציון תשנ”ט 1999
החוג המשולב - תולדות ההיסטוריה הצבאית והבטחונית של ישראל - דר דב לויטן תש”ס 2000 ב’
החוג המשולב - פרקים בסכסוך ישראלי-ערבי - דר ב. מולוב תש”ס 2000 ב’
החוג המשולב - סוגיות נבחרות בניהול לוגיסטי - סוויד ניצן תשסב
החוג המשולב - ניהול פרוייקטים - דר שלום ברויאר תשסב א
החוג המשולב - דיני עסקים - משפט עסקי - עוד יעקב ניז’נסקי תש”ס 2000 ב’
החוג המשולב - ויקטימולוגיה - עדה יורמן תש”ס 2000 ב’
החוג המשולב - סוגיות נבחרות במדעי החברה - פרופ’ הודרה יוסף תש”ס 2000 א’
החוג המשולב - ויקטימולוגיה - יורמן עדה תשסב 2002 א
החוג המשולב - ניהול השיווק - ז לביא תשסב 2002 א
החוג המשולב - יסודות בשיווק - תשסא א
החוג המשולב - פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות - עוד טליה פישר תשסא א
החוג המשולב - אתיקה ומוסר - דר וולף תשנט א
החוג המשולב - מבוא לסטטיסטיקה - עינת שטרין תשנט ב
החוג המשולב - אסטרטגיה - חנן שי תשסב א
החוג המשולב - אסטרטגיה - דר חנן שורץ שי תשסב 2002
החוג המשולב - פרט וחברה- סוגיות נבחרות במדעי המדינה - פרופ הודרה יוסף תשסב ב
החוג המשולב - מבוא לכלכלת ישראל - פרופ אוריאל שפיגל תשסב ב
החוג המשולב - בין קוממיות להתשה - דר דב לויטן תשסב ב
החוג המשולב - בין קוממיות להתשה - מירי קופל תשסב
החוג המשולב - מודלים ותכנון במערכות - פרופ טפיירו צרלס תשסב ב
החוג המשולב - סוגיות נבחרות במנהיגות - הרי גוטסדינר תשסב
החוג המשולב - פרקים נבחרים בהיסטוריה הסוציאלית של ה- 120 - דר דוד קוליב תשסב ב
החוג המשולב - דיני חוזים - טליה פישר תשסב 2002
החוג המשולב - שיווק - תשסב ב
החוג המשולב - אנתרופולוגיה כלכלית - דר אורית ברור בן דוד תשסב א
החוג המשולב - לוגיקה - דר יהודית רונן תשסב א
החוג המשולב - לוגיקה - דר יהודית רונן תשסב
החוג המשולב - שוק ההון בישראל - רוח יעקב זילברברג תשסב
החוג המשולב - מודלים בלוגיסטיקה - פרופ טפיירו תשסב ב
החוג המשולב - סוגיות נבחרות בניהול לוגיסטי - חגי שלום תשסב א
החוג המשולב - פרט וחברה- סוגיות נבחרות במדעי המדינה - דר משה חזני תשסב ב
החוג המשולב - מוסדות אכיפה כמניעה - דר עדה יורמן תשסב 2002 ב
החוג המשולב - תרבויות ותת תרבויות - דר משה רוזני תשסב ב
החוג המשולב - סוגיות נבחרות בניהול לוגיסטי - סוויד מיצן חשסב
החוג המשולב - מתמטיקה ב - דר שרה וסטריך חשסב
החוג המשולב - מתמטיקה א - דר שרה וסטרייך תשסב ב
החוג המשולב - ניהול השיווק - ז לביא תשסב א
החוג המשולב - תרבויות ותת תרבויות - דר משה חזני חשסב א
החוג המשולב - ניהול היצור - מאיר לוי תשסב
החוג המשולב - יסודות המימון - דר אריה נחמיאס תשסב א
החוג המשולב - ניהול ותכנון מו”מ - פרופ איתן גלבוע תשסב ב
החוג המשולב - לוגיקה - דר יהודית רונן תשסב
החוג המשולב - מתמטיקה ב - דר שרה וסטרייך תשסב
החוג המשולב - סוגיות נבחרות בפיתוח ארגוני - הרי גוטסדינר תשסב א
החוג המשולב - סוגיות במנהיגות - דר שמואל רוזנמן תשסב
החוג המשולב - סוגיות בפיתוח מנהיגות - הרי גוטסדינר תשסב
החוג המשולב - שיווק - תשסב א
החוג המשולב - אידיולוגיות רצחניות - משה חזני תשסב א
החוג המשולב - מערכות תמיכה לוגיסטיות - תשסב ב
החוג המשולב - בין קוממיות להתשה - דר דב לויטן תשסב ב
החוג המשולב - סטטיסטיקה ב - יוסי שיפטין תשסב ב
החוג המשולב - מוסר ואחריות כלכלית - דר וולף רות תשסב ב
החוג המשולב - סוגיות בפיתוח מנהיגות - הרי גוטסדינר תשסב
החוג המשולב - אנתרופולוגיה של הגוף - דר אורית דרור בן דוד תשסב 2002
1  2  3  4  5  6  7 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.