פרופסור

מבחנים ב ממכללת ספיר בפקולטה למנהל ומדיניות ציבורית , החוג למנהל ומדיניות ציבורית

מנהל ומדיניות ציבורית - מבוא למאקרו כלכלה -
מנהל ומדיניות ציבורית - מבוא למנהל ומדיניות ציבורית ב -
מנהל ומדיניות ציבורית - מבוא לממשל ופוליטיקה ב -
מנהל ומדיניות ציבורית - משפט מנהלי -
מנהל ומדיניות ציבורית - מימון -
מנהל ומדיניות ציבורית - ניהול כספי מלכ"רים -
מנהל ומדיניות ציבורית - כלכת ישראל -
מנהל ומדיניות ציבורית - גברים ונשים בעולם העבודה -
מנהל ומדיניות ציבורית - מבוא למנהל ומדיניות ציבורית א' -
מנהל ומדיניות ציבורית - מבוא לממשל ופוליטיקה -
מנהל ומדיניות ציבורית - דיני עבודה -
מנהל ומדיניות ציבורית - יסודות החשבונאות -
מנהל ומדיניות ציבורית - מבנה חברתי של ישראל -
מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי ההתנהגות -
מנהל ומדיניות ציבורית - מבוא לממשל ופוליטיקה ב' -
מנהל ומדיניות ציבורית - משאבי אנוש -
מנהל ומדיניות ציבורית - סטיסטיקה א -
מנהל ומדיניות ציבורית - סטיסטיקה ב -
מנהל ומדיניות ציבורית - הפוליטיקה של התקצוב -
מנהל ומדיניות ציבורית - פסיכולוגיה חברתית -
מנהל ומדיניות ציבורית - פסיכולוגיה של קבלת החלטות -
מנהל ומדיניות ציבורית - משפט מינהלי -
מנהל ומדיניות ציבורית - יסודות המימון -
מנהל ומדיניות ציבורית - דיני עבודה -
מנהל ומדיניות ציבורית - חשבונאות -
מנהל ומדיניות ציבורית - משפט מנהלי -
מנהל ומדיניות ציבורית - משפט מנהלי -
מנהל ומדיניות ציבורית - משפט מנהלי -
מנהל ומדיניות ציבורית - משפט מנהלי -
מנהל ומדיניות ציבורית - משפט מנהלי -
מנהל ומדיניות ציבורית - כלכלת ישראל -
מנהל ומדיניות ציבורית - פסיכולוגיה של קבלת החלטות -
מנהל ומדיניות ציבורית - מנהל ומדיניות ציבורית -
מנהל ומדיניות ציבורית - כלכלת ישראל -
מנהל ומדיניות ציבורית - מדיניות הפנסיה בישראל ובעולם -
מנהל ומדיניות ציבורית - מדיניות הפנסיה בישראל ובעולם -
1 
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.